DELA

Bomärken visas i Jomala

Göran Dahls bomärken visas i Jomala bibliotek tillsammans med bomärken från kommuninvånarnas inlämnade föremål-
Göran Dahl har sökt fram och lånat ut föremål med bomärken från olika gårdar i Jomala.
Utställningen kan ses på Jomala bibliotek 6 februari till 1 mars.
Vernissage tisdagen den 7 februari, kl. 18.00-20.00. qResa till Sarpilas
jubileumskonsert

Ax-Tours arrangerar en resa till Antti Sarpilas jubileumskomsert i Finlandiahuset i Helsingfors.
Avresa torsdag kväll den 29.3. med Vikingline 23:45 från Mariehamn. Konserten ges 30 mars med gästartister som Pentti Lasanen och Johanna Iivanainen, vilka Sarpila samarbetar med sedan många år.
Antti Sarpila har medverkat ett flertal gånger på Alandia Jazz’. Han har också deltagit i projekt med ”What Club” i Alandica. qUnga dagstidningsläsare
framgångsrika i PISA
Finländska ungdomar som läser dagstidningar flera gånger i veckan klarade sig bättre i den internationella PISA-undersökningen än ungdomar som läser dagstidningar mer sällan. Detta framgår i den fortsatta undersökningen ”Läsaktivitet gällande dagstidningar och läsfärdighet” som gjorts på basis av PISA-materialet. Detta sägs i ett pressmeddelande från Tidningarnas Förbund, som beställt undersökningen i fråga från Jyväskylä universitet.
– År 2009 bedömde PISA skolelevers kompetens inom tre olika områden: läsfärdighet, matematik och naturvetenskaper. Ungdomar som aktivt läser dagstidningar hade betydligt större framgång på alla tre områden än ungdomar som läser dagstidningar mer sällan eller aldrig. Skillnaden i antalet provpoäng i läsfärdighet mellan de aktiva läsarna och de passivaste läsarna var så betydande att den motsvarar en beräknad framgång på närmare 1,5 skolår, sägs i undersökningen. q