DELA

Blodigt allvar om kolonialism

Ålands sjöfartsmuseums föreläsningsserie ”På blodigt allvar” fortsätter på onsdag den 22 oktober klockan 19. Temat är kolonialism.
Espen Wæhle som är socialantropolog och museichef vid Norskt Maritimt Museum föreläser om nordiska sjömän på Kongofloden 1880-1930. Wæhle har gjort fältstudier i Ituriregionen i Den demokratiska republiken Kongo och forskat i kolonihistoria och i etnografiska samlingar från kolonitiden.
Föreläsningsserien riktar sig till en vuxen publik, och knyter an till specialutställningen ”På resa med Chiefen och Sally Jones” och Jakob Wegelius bok ”Legenden om Sally Jones”. Under våren hölls två föreläsningar, en om människohandel och en om dagens sjörövarproblematik.

Läs alla kulturnotiser i dagens Nya Åland!