DELA

Korv Görans i ny funkisdräkt i ungt diplomarbete

Vad sägs om ett alternativt Korv Görans i funkissstil? En sådan arkitektonisk vision presenterade Jonas Ekblom när bildkonsteleverna i Ålands lyceums estetiska inriktning i går visade upp sina diplomarbeten.

Jonas Ekblom var först ut med sin presentation i lyceets hörsal och hans genomgång av sitt diplomarbete i arkitektur gav en god bild av hur eleverna nu kröner sina åtta kurser inom bildkonsten med avslutande självständiga diplomarbeten.
Jonas, liksom de övriga, har dokumenterat sin arbetsprocess och redogjorde nu för hur gången varit från idé till förverkligande.
Att bildkonsteleverna under sina år vid lyceet kunnat utveckla det visuella vid sidan av kärnämneskompetensen gör dem, enligt Törnqvist, väl rustade för framtida utbildning.
– Och inte bara för dem som har siktet inställt på fortsatta konststudier utan också för dem som väljer andra områden.
De åtta som nu gjort sina diplomarbeten är: Jonas Ekblom, Selinda Fellman, Nayab Ikram, Jenny Johansson, Johanna Regårdh, Linnea Sundblom, Maria Sundblom och Robin Pärnänen.

Läs mera i dagens, tisdagens, tidning.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: Erkki Santamala

erkki.santamala@nyan.ax