DELA

Konstsamfundspengar till Åland

Mariehamns litteraturdagar får det största åländska bidraget i höstens utdelning från Konstsamfundet i Helsingfors.
För 5.000 euro skall litteraturdagarna bland annat synliggöra finlandssvensk litteratur på Åland och i Sverige.
Konstsamfundet delade denna gång ut stipendier på sammanlagt 754.152 euro till 158 institutioner och 15 enskilda. Dessutom understöder samfundet Handle Productions dramakomediserie ”Tommys Supersoffa” med 110.000 euro, Pampas Productions dokumentärfilm ”Kampen mot tumören” med 17.500 euro och Långfilm Productions underhållningsprogram om ”Fork” med 13.500 euro.
Det totala beloppet av stipendier och understöd under hela 2012 uppgår till drygt 11,3 miljoner euro.
Konstsamfundet, grundat av Amos Anderson, har till uppgift att stöda bildkonsten, den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland, men också den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland.
Hela listan på bidragsmottagarna hittar du i papperstidningen!

Jan Kronholm