DELA

Konst och historia från Åland till Baskien

Åland som utpost, mellanland och brygga efter 1809 är temat för den sommarutställning som Ålands museum och Ålands konstmuseum planerar i samarbete med fredsinstitutet för sommaren 2009.
Temat skall speglas genom konsten och utställningen skall senare på hösten visas också i fredsmuseet i Guernika i Baskien i Spanien. (På bilden fotografen Lasse Kärkkäinen som finns bland de konstnärer som vidtalats.)
Initiativet till utställningen kommer från Ålands fredsinstitut. Robert Jansson, tjänstledig verksamhetsledare för institutet, som var med när initiativet togs, berättar att man haft kontakter till Museo de la Paz de Guernika i Baskien under ett par års tid och funderat på möjligheten att göra någonting gemensamt. Nu, i och med uppmärksammandet av kriget 1808-1809 då Ålands status förändrades, ville man ta tillfället i akt.
Enligt Jansson ville man samtidigt göra något som inte bara skulle handla om historien utan också var framåtblickande. Mycket av historien kring själva kriget och krigshändelserna på Åland visas ju i den utställning som just nu pågår i museet.
Landskapsantikvarie Viveka Löndahl, som föredrog utställningsfrågan för kulturminister Britt Lundberg, menar att utställningen inte bara handlar om Åland som en brygga till Norden utan också har en vidare anknytning till det övriga Europa.
– Händelserna för 200 år sedan var ju viktiga också ute i Europa, konstaterar hon.
I och med kriget, där Sverige förlorade Finland, blev Åland den västligaste utposten i det ryska imperiet.


Vår självbild
– De omtumlande förändringar som ägt rum under de senaste 200 åren har påverkat och format ålänningarnas självbild och identitet, skriver för sin del enhetschef Annika Dahlblom i ett underlag för utställningen.
Hon konstaterar också att utställningens syfte är att presentera Åland ur ett nytt perspektiv, som ett samhälle som formats av händelserna 1808-1809 och tiden därefter.
Enligt Dahlblom handlar utställningen om Åland som en utpost, ett mellanland, först mellan Sverige och Ryssland och sedan mellan Sverige och Finland.
– En brygga mellan dessa stater där kulturer och språk möts och identiteter kan sökas och formas från flera håll.


Nutidskonst
Enligt Annika Dahlblom skall de konstnärer som medverkar i utställningen representera ett brett spektrum av nutidskonst: fotografi, poesi, bildkonst, skulptur, textilkonst, videoinstallationer, musik, med mera. Bland dem som medverkar nämner hon Lasse Kärkkäinen, Peter Hägerstrand, Stefan Lindfors, Sanna Tahvanainen och Karen Sjoholm.
Även verk ur konstmuseets samlingar kommer att lyftas fram.
Till utställningen produceras också en skrift som behandlar dess frågeställningar. Det skall också finnas plats för seminarier i anslutning till utställningen och Viveka Löndahl säger att hon också hoppas att ett seminarium kan ordnas i samband med att utställningen visas i Guernika.
På Åland invigs utställningen andra veckan i maj nästa år och pågår till första veckan i september. I Guernika visas utställningen, eller delar av den, mellan november 2009 och januari 2010.
JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax