DELA

Jubileumsår för Anni Blomqvist

Det har i år gått 100 år sedan författaren Anni Blomqvist föddes. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt, särskilt i hemkommunen Vårdö. Den stora jubileumsfesten hålls i oktober men redan före det händer en hel del. (På bilden Anders Sims, som Janne, och Sara Henriksson, som Maja i musikalen ”Stormskärs Maja”. Vid jubileumsfesten i Vårdö i oktober uppförts ett par scener ur musikalen.) 
Redan nu i mars uppmärksammas Anni Blomqvist med ett författarfrimärke som utkommer den 21 mars. Märker är designat av bildkonstnär Juha Pykäläinen.
Den 23 mars börjar ”Stormskär Maja ” gå som serie i Ålands radio med Lillemor Grüssner som uppläsare.


Skärgårdsliv
Anni Blomqvist föddes på Simskäla Östergårds den 7 oktober 1909. Hon var äldst i en syskonskara på tio barn. Det är också skärgårdens människor och deras livsbetingelser som hon skildrar i romansviten om Stormskärs Maja.
Böckerna fick en extra framgång genom, nyligen bortgångne, Åke Lindmans uppmärksammade tv-serie på sjuttiotalet. Som förebild till den starka skärgårdskvinnan Maja hade Anni Blomqvist sin egen mormor.
Intresset för romansviten har hållit i sig både på Åland och i omvärlden. ”Stormskärs Maja” blev succémusikal på finska Tampereen Työväen Teatteri på nittiotalet och har sedan dess spelats på alla finska fasta scener landet runt. Musikalen gavs också på svenska på Raseborgs sommarteater och blev en stor framgång när togs upp av Teaterföreningen i Mariehamn för ett par år sedan.


Lockar många
Fortfarande söker sig många som läst Anni Blomqvists böcker, sett Lindmans tv-film eller musikaluppsättningen, till Vårdö och Simskäla och författarens hem sommartid. Många av besökarna är finskspråkiga från fastlandet.
Just nu söker Ålands kulturstiftelse, som Nyan tidigare berättat, en ny intendent för Anni Blomqvists hem efter att det bebotts och förevisats av författaren Ann-Gerd Steinby och Gösta Berglund under många år. Kulturstiftelsen förvaltar Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond och även barndomshemmet.
Ann-Gerd Steinby arbetar för övrigt med en ny bok kring Anni Blomqvist, illustrerad med nytagna bilder av Niklas Kjeldsen. Steinby skrev redan tidigare, i samarbete med Ann-Christin Waller, en biografi över Anni Blomqvist. Den utkom 1993.
För jubileumsfirandet har Ålands kulturstiftelse tillsatt en arbetsgrupp som leds av Ben-Erik Alm med Steinby, Bo Ahlnäs och Bengt-Olof Olofsson som medlemmar. Framför allt har man sysslat med jubileumsfestligheterna i oktober.


Jubileumsfest
Söndagen den 11 oktober ordnas en jubileumshögmässa i Vårdö kyrka och efter gudstjänsten följer en programfest med Anni Blomqvist som tema i Vårdö bönehus.
Där skall kulturstiftelsens ordförande Henrik Gustafsson hälsa välkommen och sedan blir det musikprogram med Eivor Lindström som ackompanjeras av Gunilla Boman. Boman leder också kören Kakaduorna som medverkar.
Robert Liewendahl regisserar ett par scener ur den tidigare nämnda musikaluppsättningen för festen. Festtalet hålls av Ann-Gerd Steinby och även språkvetaren Ralf Svenblad medverkar med ett anförande kring språket i Anni Blomqvists böcker. Svenblad har tidigare även gett ut boken ”Stormskärsåländska”.
– Den här festen är den riksomfattande jubileumsfesten för Anni Blomqvist som arrangeras av Åland kulturstiftelse med bidrag från Ålands landskapsregering, berättar Ann-Gerd Steinby.


Till Väderskär
Men också under sommaren kommer Anni Blomqvists minne att uppmärksammas på olika sätt. Man hoppas finna en lösning för att kunna förevisa hennes hem på Simskäla och söndagen den 19 juli arrangeras en friluftsgudstjänst på Väderskär. Under juli är det dessutom möjligt att besöka Väderskär varje tisdag då Mikael Lindholm på Simskäla ordnar med båttransporter ut till holmen.
För den som vill läsa Anni Blomqvist kan noteras att alla de fem böckerna i Maja-serien återutgavs i en samlingsvolym på Söderströms förlag för ett år sedan. Om någon missar uppläsningarna i radion så finns en hel del av Anni Blomqvists produktion att tillgå som ljudinspelningar på biblioteken.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax