DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hon låter färgerna flöda

Leila Öhman ville utvecklas i sitt konstnärskap, lösgöra sig från det petiga och exakta för att i stället våga bejaka sitt flow med ett friare uttryckssätt.
Lösningen blev att testa helt nya tekniker, där hon bokstavligen låter färgerna flyta.

Acrylic pouring respektive alcohol ink heter de två nya tekniker som Leila Öhman tillgodogjort sig i sitt skapande under den senaste tiden. Det handlar om fluid painting – flytande målningsteknik – där man alltså lite förenklat låter färgblandningar flyta ut fritt på underlaget.