DELA
Foto: Susanna Skogberg

Hemvändarstenen ställdes på plats på Lilla holmen

Nu står den på plats på Lilla holmens norra udde: stenblocket som fördes med inlandsisen bort från Åland, hamnade i Holland men som nu har återbördats till Åland tack vare den holländske konstnären Bart Eysink Smeets.
Ceremonin då stenen placerades på udden bevistades av bland andra stadsdirektör Barbara Heinonen, holländske generalkonsuln på Åland Jan-Erik Rask, Terese Flöjt från Visit Åland, ett reportageteam från den holländska tidningen Volkskvant och ett dokumentärfilmteam. Till detta kom stadsbor och andra intresserade – sammanlagt ett trettiotal personer. Marcus Gustafsson spelade fanfar och ”Vad du är rik min hembygdsö” på trumpet, och skådespelaren Matts Stenlund höll ett tal på stenens vägnar.

Läs mer i fredagens Nya Åland.