DELA
Foto: Jonas Edsvik

Guy Frisk samlar livet tematiskt

Guy Frisks utställning ”Jordeliv och varelser” är en sammanfattning, en fortsättning och ett aldrig avslutat arbete.
Väggarna i Galleri Skarpans fylls av Guy Frisk verk.

– Det här är en utställning som täcker en hel livsåsikt. Jag är en serietecknare, jag har fyllt mitt liv med temautställningar.

Sammanlagt, uppskattar Guy Frisk, har det blivit tretton–fjorton temautställningar under de sjuttio år han målat.

– Tematiken återkommer hela tiden. Man kan se den redan i de första tavlorna jag gjorde. Jag känner igen det jag gjort, ändå är det olikt. Genom att måla förflyttar jag hela tiden mig till andra förutsättningar.

En temautställning tar mellan tre och sju år att färdigställa. Under den perioden kan Guy Frisk ställa ut en del av verken.

– Egentligen blir en temautställning aldrig komplett.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!