DELA
Foto: Susanna Skogberg

Generös upplaga av Åländsk odling

Årets upplaga av Åländsk odling har ett brett innehåll och generöst med illustrationer.
Två av skribenterna, Margit Holmberg och Erik Friman, medverkar för första gången.