DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fotokonst om hemliga torn

Överallt i skogarna står de på vakt – jakttornen. Ståndaktiga tennsoldater av trä i olika stadier av förfall. En del smyckade och mysiga, andra ranka och strama. Vigda åt både döden och livet.