DELA

Förening tar över litteraturdagarna

Föreningen Ålands kulturfestival vill ta över arrangemangen av Mariehamns litteraturdagar.
Förra veckan höll föreningen ett medlemsmöte och man arbetar som bäst med att tillsätta en styrelse.
Mariehamns litteraturdagar har under flera år varit svårarrangerat. Ekonomin har varje år in i det längsta varit osäker.
– I längden fungerar det inte, vi måste kunna boka författare i tid och få en kontinuitet i arrangemangen, säger Katarina Gäddnäs.
Föreningen Ålands kulturfestival är en vilande förening. Den är enklare att återuppväcka än att grunda en helt ny förening. Gäddnäs är ordförande för den interimsstyrelsens som tillsattes förra veckan. Interimstyrelsen har till uppgift att föreslå styrelsemedlemmar för det första årsmötet.
– Vi blåser inte liv i föreningen enbart för litteraturdagarnas skull. Det finns ett behov av en mellanhand mellan gästspel och Mariehamns stad, säger Gäddnäs och ger som exempel att staden av byråkratiska skäl inte kan ge bidrag åt Ålands regionteater Åbo svenska teater.
Bildningsdirektör Kjell Nilsson ser omstruktureringen som en positiv utveckling.
– Om en förening har huvudansvaret för litteraturdagarna, öppnar det upp för fler aktiva. De föreningsaktiva får styra över innehållet, istället för enbart biblioteksanställda. En projektledare behöver fortfarande anställas varje år, och stadsbiblioteket kommer alltid att vara platsen för litteraturdagarna.
Litteraturdagarna blir tuffa att arrangera helt i ideell regi, säger Gäddnäs. De senaste åren har landskapet stått för ungefär 10 000 euro och staden för 15 000, förutom bibliotekets personal. Den sammanlagda budgeten är ungefär 60 000 euro, resterande pengar kommer från stöd från de finlandssvenska fonderna.
Det bästa i framtiden, menar Gäddnäs, är om staden och Ålands kulturföreningen gemensamt kan arrangera litteraturdagarna.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson