DELA

Får bidrag för restaureringar

Landskapsregeringen har fördelat årets restaureringsbidrag för bevarande av det åländska byggnadsarvet. Årets anslag omfattade 35.000 euro. Av 27 sökande fick 13 bidrag. (Bilden från Kobba klintar där lotsstugans fasad får bidrag).
Enligt det regelverk som slogs fast i början av året prioriteras första hand alla byggnader som är skyddade i lag, k-märkta hus och övriga anläggningar med högt kulturhistoriskt värde, främst sådana som ingår i kulturmiljöinventeringarna. Bland dessa uppmärksammas särskilt de anläggningar som vårdas av ideella föreningar. Museibyrån kan också årligen prioritera en på förhand utvald byggnads- eller miljökategori. I år var det skärgårdens byggnader. Som sista kategori granskas särskilt hotade miljöer eller byggnader.
Vid beslut om bidragsfördelning skall museibyrån även beakta vilka åtgärder som husägaren planerar att utföra. Konservering och varsam reparation prioriteras framom renovering. Bidraget beviljas i princip inte för löpande underhållsåtgärder.
Följande objekt fick bidrag:
n BRÄNDÖ: Baggholma kulturförening, 1.000 euro, för takrestaurering och brädfodringsarbete på sjöboden.
n FINSTRÖM: Sören Kyrkslätt, 500 euro, för ett skyddstak på en hölada i Bamböle.Bern Löfman, 1.500 euro, för fönsterrestaurering samt taket på en enkelstuga i Enbolstad.
n GETA: Ulf Eklund, 2.000 euro, för omläggning av plåttak på den gamla skolans utedass i Finnö.
n JOMALA: Kobba klintars vänner, 6.500 euro, för slutförande reparationer av stora lotsstugans södra fasad.
n KUMLINGE: Måns Sjölund, 2.000 euro, för restaurering av taket på bostadshuset Varpskär i Kumlinge by.
n FÖGLÖ: Degerö byalag, 9.500 euro, för reparationer och nya elinstallationer i brandkårshuset i Degeby.
n KÖKAR: Siv Elfsberg, 2.000 euro, för restaurering av fönster i bostadshuset Els i Hellsö.
n LEMLAND: Södra Lemlands Marthaförening, 1.500 euro, för flyttning och restaurering av en väderkvarn i Flaka.
n MARIEHAMN: Krister Velander, 2.500 euro, för rekonstruktion av Marie-Bars ursprungliga neonskylt.
n SALTVIK: Solö byalag, 2.000 euro, för restaureringsåtgärder i bostadshuset Mickels i Ödkarby, Deborah Grunér, 2.000 euro, för restaurering av kakelugnar i bostadshuset Tingsvärdens i Rangsby.
n SUND: Gunilla Hellman, 2.000 euro, för restaurering av fönster i bostadshuset Roberts i Tranvik. (jk)