DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ett sorgearbete i bilder

Mitt i det djupa sorgearbetet efter systerns självmord upptäckte Martin Nyberg att skapandet och fotograferandet kunde hjälpa honom igenom läkningsprocessen.
Nu visar han tolv bilder från ett sorgeår i syfte att lyfta fram ett tabubelagt ämne: psykisk ohälsa och självmord.