DELA

Ett aktuellt tema i historiskt perspektiv

Fiskare, båtbyggare, möbelsnickare och lotsar – teman på Föglömuseets utställningar har tidigare år gått i de manliga yrkenas tecken.
Det var därför dags att lyfta fram kvinnan och hennes roll i Föglö.
”Kvinnor själv – kvinnor i förvärv” blev temat och i lördags invigde miljöminister Katrin Sjögren årets utställning.

I takt med att kvinnans betydelse och inverkan på samhället lyfts fram allt oftare i det offentliga rummet ansåg Föglömuseet arbetsgrupp att det var dags att även titta närmare på kvinnans roll i Föglö. Inte bara nu levande kvinnor utan även ur ett historiskt perspektiv.
– Traditionellt har utställningarna satt Föglömännen i fokus och vilken betydelse de haft för samhället. Men det har alltid funnits en mängd starka kvinnor som också bör uppmärksammas, säger René Sköld, som är med i museigruppen vilken ligger bakom utställningen.
Sedan i höstas har de samlat material och gjort utförliga intervjuer med nu levande personer, men även med anhöriga till kvinnor som spelat betydande roller för kommuninvånarna. Dessa intervjuer finns uppsatta på utställningen i anslutning till presentationer av kvinnornas yrken och vilka kvinnorna var, vilka arbetsredskap de använde och vart de jobbade. Men även om de kvinnorna som fortfarande är verksamma.


Ytterligare utställning
Där kan man bland annat läsa om bankföreståndarinna Roda Alice Laahti, hos vilken det sägs att pengarna varit säkrare än på Fort Nox. Där finns också historien om postföreståndarinnan Eva Österman. Om hur hon kom till Föglö efter en tvåårig utbildning i postkunskap i Helsingfors.Ytterligare ett livöde är Thyra Dahlgréns. Hon som skaffade sig en stickmaskin på 1920-talet som hon sedan försörjde sig på genom att sticka på beställning.
– Det är fantastisk att det finns så mycket sparat. Vad vi än har frågat efter så har det funnits, säger René Sköld som genom efterlysning i Föglö infoblad fått in så mycket material att det kan bli ytterligare utställningar.
Han menar att allt eftersom arbetet med utställningen pågick, insåg museigruppen att vart och ett av de olika typiska kvinnoyrkena skulle krävt en utställning var, precis så som de gjort tidigare år med de typiskt manliga yrkena.


Feministisk vinkel
Miljöminister Katrin Sjögren invigde utställningen. Men hon fick uppdraget dels för att hon har rötter i Föglö, men också för att hon är aktiv engagerad i feministfrågor. Och hon menar att utställningen även är viktig just ur den synvinkeln och att årets tema därför ligger mycket i tiden.
– De kvinnliga entreprenörerna får verkligen Föglö att blomstra. Man behöver bara titta i Föglö infoblad för att se det. Men tittar man också närmare på historien har det alltid varit så, men dessvärre har synsättet varit att det är kvinnans naturliga plats att alltid kunna vara överallt, att en kvinna ska kunna både grovt och grannt, säger Katrin Sjögren.

Text & foto:
MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax