DELA

Dubbelt upp med akvarell

Akvarellen och Middagskonstnärerna är förenande länkar för Runa Lisa och Gunnie Jansson som på fredag har vernissage på en gemensam utställning på Möbelmarknaden i Strandnäs (Salts gamla lokaler).
Middagskonstnärerna är Medis konstkurs för sådana som har möjlighet att måla på eftermiddagstid och Runa Lisa och Gunnie vill också med sin utställning betona hur mycket Medis betyder både för dem och andra deltagare.
Runa Lisa är den av de två som målat längst. Hon berättar att hon de senaste åren haft Aino Kivisaari som lärare, men tidigare också målat för Sonja Backman och Isa Hällström.
– En gång deltog jag också i en intensivkurs på Konstindustriella i Helsingfors, en otroligt inspirerande kursvecka.


Spännande teknik
Akvarellen har hela tiden varit Runa Lisas uttrycksmedel.
– Jag började med akvarell och har fortsatt med den tekniken. Akvarelltekniken ger många möjligheter att gripa sig an motivet, den är spännande och utmanande.
I fråga om motivkretsen nämner hon bland annat tallar, men också hav och vatten, som favoriter.
Bland det hon visar i utställningen finns exempel på både tallar och hav och hon visar även ett tryck med ett naivistiskt motiv från Kobba klintar.


Glädje, avkoppling
På frågan vad målandet ger svarar Gunnie Jansson:
– En otrolig glädje och stor avkoppling. Själva kurserna är också viktiga. Man får träffa likasinnade, diskutera, kritisera och umgås socialt.
Därför hoppas hon att problemen kring finansieringen av Mediskurserna skall lösa sig.
När det gäller akvarelltekniken säger Gunnie att hon gillar den bland annat för det ljusa och genomskinliga som den möjliggör, men också för att det är en snabb teknik.
– Jag jobbade i restaurangkök i trettiofem år och lärde mig att det skall gå undan, säger hon med ett leende.
Vernissage på utställningen ”2xJansson” är det på fredag, den 1 juni, kl 18-20 och den kan sedan ses månaden ut.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax