DELA

Doris Ingman mästare i Poetry Slam

Då Poetry Slam ordnades på restaurang Pommern på fredagskvällen var salen så gott som fullsatt då konferencier, eller Master of Ceremony, som det heter i Poetry Slam-sammanhang, Sanna Tahvanainen hälsade välkommen till årets traditionella osannolika händelse, tävlingen i poesi.
För fullsatt blev det, Halloweenaftonen till trots och publiken verkade ivrig på att få höra nyskapande åländsk poesi. (På bilden Doris Ingman som avgick med segern i tävlingen.)
Och visst fick vi höra poesi, även om årets deltagare var något få. Fem modiga personer samlade sig till skaran som anmälde sig direkt på plats, för det ska man nämligen göra i Poetry Slam-sammanhang, och under kvällen fick vi höra dikter läsas upp av var och en av dem i tre olika omgångar.
Inledde gjorde Christoffer Eriksson med en finstämd dikt om snö och dess sökande mot jorden.
Direkt därefter var deltagarna i kvällens tre jurygrupper vid namn Halloween (kvällen till ära), Obamas kusiner och Hattifnattarna inte sena med att slänga upp sina personliga poängskyltar, där allt mellan 4 och 10 poäng var tillåtet att skriva. Poängen för kvällens första dikt visade sig bli rätt så höga trots att publiken kanske inte var helt och hållet varm i kläderna så här tidigt i tävlingen.
Varje grupps högsta och lägsta poäng räknades sedan bort, medan de återståendes poäng räknades ihop och blev den sammanlagda poängen för dikten. Så fungerar det alltså i tävlingen, och den poet som har fått högst poäng i slutet av kvällen vinner alltihop.
För de som anser att det inte är möjligt att tävla i poesi kommer alltså här motbeviset. Så här gör man.


Med van hand
Sanna Tahvanainen ledde publiken genom kvällen med van och strålande hand, och fick också välförtjänat beröm för det i slutet av kvällen.
Hon passade mellan dikterna på att berätta för oss om poeters och författares miserabla och hårda liv, som var något utav hennes tema för kvällen. Hon berättade bland annat om då hon skulle träffa den stora poeten Göran Sonnevi och inte kunde tro sina ögon då hon så småningom fick syn på honom och då såg en rädd liten man.
– Så är det med poeter förstår ni, dom är skiträdda hela bunten!
Utbrast hon spontant och tröstande till kvällens deltagande poeter. För visst krävs det ett visst mod att stå och läsa en dikt rakt upp och ner för en sal full av människor. Det är också bland annat just det facto att någon faktiskt gör det som är så spännande med tävlingen.


Klar vinnare
Bland kvällens fem deltagare, Christoffer Eriksson, Lillette Englund, Doris Ingman, Johanna Danielsson och Christina Hedman-Jaakkola utkristalliserades snart en klar vinnare.
Doris ”Doddo” Ingman lockade många till skratt med sin första dikt om en kokerskas dröm när hon tar kött ur frysen, som till mångt och mycket handlade om en längtan till att bli upptinad och rentav stekt. Hon fortsatte hålla god publikkontakt hela kvällen och bidrog också med bra dikter rakt igenom.
Doris Ingman blev kvällens vinnare, följd av Christina Hedman-Jaakkola och Christoffer Eriksson.

TEXT OCH FOTO:
JESSICA SUNDBERG


kultur@nyan.ax