DELA
Foto: Tomi Riitamaa

Digitala litteraturdagar i år

Årets upplaga av Mariehamns litteraturdagar genomförs som ett helt digitalt evenemang. Arrangörerna hade hoppats på att kunna bjuda in en liten publik till en del av programpunkterna, som kommer att sändas live i så hög utsträckning som möjligt, men på grund av smittspridningen ser det högst oklart ut.