DELA

De lockar med musik som yrke

Musikhuset i Jakobstad rymmer – utöver ett musikinstitut – också den svenska yrkesutbildningen i musik i Finland. I går gjorde man en informationsdrive på Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut och gav dessutom konsert i S:t Görans kyrka. (På bilden från vänster lärarna Dan Lönnqvist, Niklas Winter, Patrik Lax, Patrick Wingren, Per Skareng och Marcus Söderström.)
Den svenska yrkesutbildningen i musik kom i gång när det svenska konservatoriet grundades i Jakobstad på åttiotalet. I dag finns yrkesutbildningen uppdelad på två utbildningar, men under samma tak. Dels handlar det om Yrkeshögskolan Novia och dels om Yrkesakademin i Österbotten, berättar Dan Lönnqvist som är ansvarig för kyrkomusiken.


Yrkesakademi
Till yrkesakademin kan man söka in efter grundskolan. Utbildningen är treårig och kan också samordnas med gymnasiestudier vid Jakobstads gymnasium. Studierna vid yrkesakademin kan ses som ett slags förberedande studier för en framtida yrkesverksamhet på musikområdet. Tonvikten är lagd på det egna musicerandet. Man kan välja inriktning på klassisk musik eller rytmmusik.


Yrkeshögskola
Utbildningen för yrkeshögskolexamen i musik omfattar fyra och ett halvt år studier och är inriktad på att utbilda yrkesverksamma musiker samt musikpedagoger. De pedagogiska studierna sker i samarbete med pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi och man utbildar lärare för musikinrättningar (till exempel musikinstitut), musiklekskollärare, musikledare och lärare inom rytmmusik.
Liksom inom musikakademin kan man välja inriktning både på klassisk musik och rytmmusik. Det gäller såväl inom vokalmusik som inom instrumentalmusik. Inom utbildningen finns också den svenska utbildningen av kyrkomusiker, ett område där det i dag finns gott om arbetsmöjligheter.
Det samma gäller också musiklekskollärarna.
– De flesta musikinstitut i landet har i dag musiklekskolor och det finns ett stort behov av behöriga lärare, säger Dan Lönnqvist.


Orkestersatsning
Att flera musikutbildningar samsas inom Musikhuset i Jakobstad ger också möjligheter till en aktiv gränsöverskridande musikverksamhet.
– Jakobstads orkester som är särskilt viktig för de studerande på den klassiska sidan håller just nu på att uppgraderas till en semiprofessionell orkester där nio musiker och en intendent skall vara halvtidsanställda kombinerat med läraruppdrag, berättar Dan Lönnqvist.
Ett intressant inslag i undervisningen är slagverksensemblen Drumphonix.
Slagverksläraren Patrik Lax berättar att alla studerande vid yrkesakademin, oberoende av inriktning, skall vara med i Drumphonix under minst ett läsår. Målsättningen är att utveckla de studerandes rytmsinne och pulskänsla. Drumphonix har gjort stor succé när ensemblen uppträtt på olika håll i landet.


Åland viktigt
Rekryteringen till yrkesutbildningarna i musik bygger till stor del på musikinstituten och Patrick Wingren, pianolärare inom rytmmusiken, menar att Ålands musikinstitut är viktigt i det avseendet.
– Det handlar också om kvaliteten på utbildningen och Åland musikinstitut håller en hög nivå, säger han.
Genom åren har yrkesutbildningen i musik i Jakobstad haft en lång rad studerande med Ålands musikinstitut som grund.
– Just nu har vi också flera studerande från Åland, både på den klassiska sidan och inom rytmmusiken, tillägger Dan Lönnqvist.
Ansöka till yrkeshögskolestudierna kan man göra mellan den 23 mars och 9 april och det skall numera ske elektroniskt. Närmare uppgifter om ansökan och om studierna överhuvudtaget finns på musikhusets hemsida under adressen http://www.musikhuset.fi.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax