DELA
Foto: Tomi Riitamaa

De längtar till litteraturdagarna

Årets huvudtema för Mariehamns litteraturdagar är ”längtan”.
Bland de medverkande författarna märks såväl framstående litterära aktivister som August- och Nordiska rådet-prisvinnare.