DELA
Foto: Tomi Riitamaa
Suzanne Donner, Matilda Nordberg (projektledare), Lise-Lott Ehrnstén, Anna Eklund (styrelseordförande), Mosse Wallén och Elspeth Randelin från styrelsen för arrangerande föreningen Kulturfestival på Åland berättade om programmet för Mariehamns litteraturdagar som arrangeras i mars. Ingår i styrelsen gör även Michael Gunell och Mogens Lindén, som inte var närvarande.

De längtar till litteraturdagarna

Årets huvudtema för Mariehamns litteraturdagar är ”längtan”.