DELA
Foto: Lisa Bergkvist

De får pris av kulturstiftelsen

Ålandsbankens kulturpris, som utdelas av Ålands kulturstiftelses styrelse, delas i år mellan fil.mag. Eva Sundberg och pensionerade förlagsredaktören Ralf Svenblad, meddelar stiftelsens preses Lars Ingmar Johansson.

Motiveringen för priset lyder:

”De båda pristagarna förenas av ett genuint intresse och ett aktivt arbete för att dokumentera och levandegöra åländskt språkbruk och åländska dialekter. I böcker, artiklar och föredrag har de under flera decennier var för sig och delvis tillsammans brett och i populär form undersökt och lyft fram traditioner och särdrag i skrift- och talspråkets ordval och i dialektformer på Åland. Deras forskning och dokumentation har mött stort intresse och utgör ett viktigt bidrag till bevarandet av en åländsk kulturtradition. De båda pristagarna har vid sidan härav också bedrivit ett värdefullt lokalhistoriskt arbete som gjorts tillgängligt i böcker och andra media.”

Priset, 3 000 euro till vardera, överlämnas vid kulturstiftelsens vårmöte på torsdag den 25 april klockan 19.00 i Ålands hotell- och restaurangskola.

Efter detta föreläser ekon.mag. Matts Andersson om ”Otto Andersson. Hembygdsson och världsmedborgare”.