DELA

Damkör jubilerar och blir blandad

I snart halva sin 40-åriga existens har S:t Mårtenskören varit damkör. Men nu hoppas man att kören efter jubileumskonserten den 7 november skall kunna återgå till att vara en blandad kör. (På bilden koristerna Anne-Marie Norrgrann, Margareta Hassel och nya dirigenten Guy Karlsson.)
I fyra årtionden har S:t Mårtenskören varit ett viktigt musikaliskt inslag i verksamheten inom Mariehamns församling.
Margareta Hassel, som varit med ända från början, berättar att kören höll sin första övning den 31 oktober 1969, samma år som S:t Mårtens kyrka stod klar. Kören firar sina fyrtio år lördagen den 7 november och följande dag, söndagen den 8 november högtidlighålls kyrkans fyrtio år.


Ungdomskör
Det var Magnus Bergroth och Margareta Hassel som i tiden tog initiativ till kören.
– Det fanns på den tiden barnkörsverksamhet men ingenting för ungdomar. Vi ville nå dem som var i åldern 15-30 år, berättar Margareta.
Knut Grüssner blev körens första dirigent och under hans ledning kom negro spirituals med på repertoaren.
När Kaj-Gustav Sandholm kom till Mariehamn som ny kantor 1973 tog han över kören och då kom nya inslag in i körens repertoar. Han tog bland annat upp olika mindre körverk och gjorde temakonserter. Även musikaler har funnits på repertoaren. Kören gjorde besök i de åländska församlingarna, på fastlandet och i Sverige.
Efter Sandholm hade Anders Laine hand om kören under ett par år.


Fin samvaro
Såväl Margareta Hassel som Anne-Marie Norrgrann intygar att det varit mycket trevligt att sjunga med i kören.
– Jag hörde S:t Mårtenskören första gången i trettondagshelgen 1976 och tänkte att den kören vill jag sjunga med i. Och så blev det. Från våren 1977 har jag varit med i kören, berättar Anne-Marie.
– Det är en kör som inte bara övar. Samvaron har alltid varit viktig för oss. Vi har alltid haft roligt, säger Margareta.


Ny dirigent
Guy Karlsson, som i höst tagit över som dirigent, har ett förflutet i kören.
– Jag var med på sjuttiotalet, innan jag började studera. Det var när jag tog pianolektioner för Sandholm som han lockade mig med i kören, berättar Guy.
Ordet konsert vill man inte använda för det jubileumsprogram man skall ge lördagen den 7 november kl 18 i S:t Mårtens kyrka. Aftonmusik låter mindre pretentiöst, tycker man.


Blandat program
Det blir ett blandat program med musik från olika tider, såväl spirituals som annan sakral musik. Knut Grüssner, Kaj-Gustav Sandholm, Anders Laine och Guy Karlsson medverkar alla som dirigenter.
– Men jag har ju just börjat så jag kommer nog mest att ackompanjera, säger Guy.
När S:t Mårtens kyrka firar sina 40 år den 8 november skall kören medverka i jubileumsgudstjänsten.
Inför körjubileet hoppas man nu nå även gamla sångare i kören och bjuder in dem till gemensamma övningar torsdagen den 29 oktober och 5 november.
– Vill någon veta mera så går det att ringa mig på 040-5841054, säger Guy.


Blandad kör
Det man siktar på är att kunna göra S:t Mårtenskören till en blandad kör igen. Efter jubileet hoppas man på tillskott av helt nya sångare.
Guy Karlssons initiativ att starta en ny kykokör i församlingen tidigare i höst fick inte tillräckligt med luft under vingarna och måste läggas ned.
– Men det fanns 6-7 intresserade män och 4-5 kvinnor som vi nu hoppas få med i S:t Mårtenskören i ställer, säger han.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax