DELA

Barnens söndag fyller 25 år

Då stadsbiblioteket i Mariehamn nu bjuder in till ännu en Barnens söndag är det med speciella förtecken.
Evenemangets 25-års jubileum firas med teater och dramatik, kaka, dans och ballonger.
Det är hösten 1985 och i det gamla stadsbiblioteket i Mariehamn har bland andra bibliotekarien från Strandnäs, Suzanne Donner, och hennes kollega från Västernäs, Gunnel Ekelund, kafferast.
– Vi satt och pratade om att biblioteket inte erbjuder någonting för barn under skolåldern och att det är synd eftersom det säkert skulle finnas ett intresse, minns Suzanne Donner.
– Då sade den dåvarande chefen Yvonne Andersson Halling: Starta något!
Detta något skulle bli först Barnens lördag och senare, då det nya biblioteket stod klart, Barnens söndag eller, helt konkret, fem till sex dagar årligen med olika typer av kulturellt program för barn under skolåldern
Donner och Ekelund började tillsammans med Eva Gustafsson-Lindvall från huvudbiblioteket planera den första dagen.
– Vi ville skapa ett stillsamt och lite fundersamt alternativ till allt tjo och tjim och ta barnen mera på allvar och vi ville satsa på kvalitet.

Utklädd eller uppklädd
Jubileumsprogrammet är åländskt och barnen bjuds in med uppmaningen att det är ”utklädd eller uppklädd” som gäller den här gången.
Barnens söndag i stadsbiblioteket börjar 12.30 med en halv timme lång pjäs. Nora Knaphe, Amanda Widberg, Josefina Berndtsson, Elin Nordberg och Ellen Smulter i gruppen Teateraporna från Vikingaåsens skola i Jomala framför ”Askungen”.
– Teater är alltid speciellt och drar mest folk. De senaste åren har det kommit i snitt 100 till 120 personer till varje pjäs, säger barn- och ungdomsbibliotekarie Annica Andersson som, tillsammans med biblioteksassistent Lise-Lott Ehrnsten, i går presenterade söndagens program.
Klockan 13.30 berättar Isela Valve om sin nya barnbok ”Joels färger”. Skådespelaren Matts Stenlund är med för att krydda bokpresentationen med dramatiska inslag.
Dagen avslutas med en fartfylld familjezumba tillsammans med dansinstruktören Laura Vauras.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen