DELA

Åttio år av hantverk på utställning

Att det åländska hantverket lever starkt kan man nu förvissa sig om i den utställning som 80-årsjubilerande Ålands slöjd och konsthantverk håller i Ålands museum. Här presenteras både historia, nutida hantverksaktiva och en handfull visioner av framtiden. (På bilden Eva-Len Mattsson och Ann Granlund som sammanställt utställningen.)
Utställningen ”Avtryck och visioner” , som planerats och byggts upp av Ann Granlund och Eva-Len Mattsson bjuder på arbeten av ett femtiotal av de hantverkare som är verksamma i dag, men presenterar också alster av ett femtontal som inte längre är aktiva. Dessutom har man i en historisk del lyft fram några hantverkare från äldre tider.
Ålands slöjd och konsthantverks ordförande Peter Winquist erinrade i sin presentation av jubileet och utställningen om de tider då föreningen tillkom för åttio år sedan.
– Man ville värna om hantverksskickligheten som hotade försvinna i en tid då industrialiseringen alltmer tog över.


Hotbilder
Enligt Winquist är det också värt att notera att det framför allt var den manliga hemslöjden som man var orolig för.
– Den kvinnliga slöjden levde starkare eftersom det alltid behövts ylletröjor och borddukar medan till exempel gassvetsningen hotade den gamla smideskonsten.


Malmstenkurs
Enligt Winquist var idealet också att männen skulle kunna göra de inredningar som behövdes i hemmet, allt från köksskåp till bord, stolar och soffor och sängar.
– Därför kallade man också på Carl Malmsten från Sverige som höll slöjdkurs på Ålands folkhögskola.
I den historik som Helena Forsgård sammanställt till jubileet framgår också att det var under den kursen, som hölls 1939, som Carl Malmsten vid ett besök i Finströms kyrka fattade tycke för en pinnstol från 1800-talet som stod i sakristian. Den stolen blev förebilden för hans ”Lilla Åland”, en stol som fortfarande produceras och ofta kan ses i möbelannonser i svenska tidningar.


Stor betydelse
Enligt Peter Winquist har det åländska konsthantverket i dag stor betydelse både för kulturlivet och människornas vardagsliv. Men också för den åländska besöksnäringen.
– Många som kommer hit vill köpa med sig en bit av det genuina Åland, säger han.


Detektivarbete
Utställningsbyggarna Ann Granlund och Eva-Len Mattsson konstaterar att det inte varit helt lätt att få tag på föremål för utställningen. Mycket har man fått låna in från privatpersoner.
– Det har varit litet av ett detektivarbete, säger Eva-Len.
– De flesta hantverkare har ju inte de saker de gjort kvar och ibland har också saker som vi fått tag på kunnat vara lite slitna, tillägger Ann.
Hon beskriver uppbyggnaden av utställningen som ett pusselarbete där det gällt att foga samman olika hantverkares produkter till helheter.
– Men det har ändå varit mycket roligare än vi kunde ana från början, konstaterar Eva-Len.


Frågor återkommer
Helena Forsgård, som skrivit historiken, där olika tidsskeden i föreningens historia belyses, säger för sin del att det varit intressant att se hur vissa frågor återkommit i diskussionen bland hantverkarna.
– Bland det första man diskuterade var möjligheterna att leva på hantverk och en annan fråga som återkommit med jämna mellanrum är om det behövs en särskild Ålandssouvenir och hur den i så fall skall se ut. Tidigt aktualiserades också frågan om behovet av ett hantverkshus, något som ju nu på sitt sätt förverkligats genom Salt.
Rita Jokiranta har formgivit den rikt illustrerade historiken.
Utställningen som finns i museets specialsal och entrégalleri har sin vernissage på torsdag, den 16 oktober, kl. 18-20 och den pågår till den 16 november.


De ställer ut
På utställningen kan man finna arbeten av följande yrkesverksamma hantverkare: Maggie Stenius, Camilla Björklund, Sonja och Fredrik Borenius-Klintberg , Minna Rundberg, Gunvor Skogberg, Peter Winquist, Anna-Lena Beckman, P-Å Johansson, Bert Johansson, Tanja Spormann-Karlsson, Jouni Lahdenperä, Maggie Holmberg, Florence Pahlman, Judy Kuitunen, Synnöve Nordström, Riitta Nieminen, Göran Stenroos, Inga Snellman, Totto Eckerman, Ann-Mari Enqvist, Eva-Len Mattsson, Ann Granlund, Ilse Berg, Siv och Simon Linney, Titti Sundblom, Gunilla von Nandelstadh, Isabel Kvarnfors, Peter Lindberg, A-L Eriksson, Eva Eriksson, Lotta Gustafsson, Ann Sundberg, Suzanne Lundberg, Barbro Avellán, Jussi Mäkelä, Maria Korpi, Maria Karlström, Maria Säll-Öfverström, Dennis Björk, Udo Wachoviak, Erik Karlsson, Maj-Britt Lind, Solveig Mörn, Paul Bradley, Margareta Svensson, Johan Dahlblom och Tiina Dahlman.
Inte längre verksamma hantverkare som finns representerade är: Börje Häger, Olof Holmström, Harriet Ehn, Tore Jansson, Uno Johansson, Dagny och Hugo Westermark, Harry Hermansson, Britt-Marie Häger, Gun Sommarström, Andreas Liebenau-Müller, Alvar Donner och Leo Fagerholm.
I den historiska delen finns arbeten av Karl Gustafsson, Hugo Sandell, Walter Danielsson, Gideon Nordqvist, Viking Sundberg, Fanny Sundström, Sigrid Granfelt och Lydia Holmberg.
Ålands slöjd och konsthantverk, som till år 1997 hade namnet Ålands hemslöjdsförening, har i dag ett hundratal medlemmar. Verksamhetsledare är Hanna Wiik.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax