DELA

Årsskrift med mångsidigt innehåll

Sjöhistorisk årsskrift för Åland hör till de regelbundet utkommande publikationer som påminner oss om tidens gång. Lagom till helgens bokmässa släpptes nummer 22 av årsskriften, en utgåva med rikt innehåll.
Som Thérèse Kåhre noterar i sin inledning har Sjöhistorisk årsskift under årens lopp innehållit många intressanta och läsvärda berättelser med anknytning till åländsk sjöfart: ”I början handlade artiklarna mest om segelsjöfartstiden, för att senare övergå till att också handla om motordrivna fartyg och berättelser med anknytning till åländsk sjöfart i allmänhet,”
En sådan blandning uppvisar också årets upplaga av årsskiften. De som medverkar med texter är:
Hugo Häggblom (1911-1992)Anna Grönholm,Göte Sundberg, Jerker Örjans och Folke Wickström, Lars-Erik Eriksson,Bertil Lindqvist, Per Gustavsson,Yngve Hägerstrand, Fritz Fadranski, Conrad Palmer (1882-1963),Erik Anderssonoch Yngve Gustafsson
Läs mera i dagens, måndagens, tidning.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax