DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ålands kulturstiftelse delar ut drygt 60.000 euro

Ålands kulturstiftelse emottog under höstens ansökningstid sammanlagt 29 ansökningar om understöd från stiftelsens fonder. Ett knappt tjugotal av dessa beviljades.
Förra året delade Ålands kulturstiftelse ut 90 500 euro i stipendier och understöd. Årets totala utdelning ur stiftelsens fonder på 61 550 euro är alltså närmare 30 000 euro mindre än fjolårets. Den kraftiga minskningen förklarar stiftelsen i sitt pressmeddelande med att förra årets utdelning, till skillnad från årets, inbegrep ett större stipendium av engångsnatur.

– Av årets utdelning går totalt cirka 47 000 euro till olika forsknings- och skrivprojekt i enlighet med vad stiftelsens stadgar anger som dess huvuduppgift. Övriga bidrag avser olika kulturprojekt enligt stipulationerna för stiftelsens fonder. Vi är glada för att våra möjligheter att stöda forskning och skrivande om Åland och olika kulturprojekt kan fortgå på en tillfredsställande nivå, säger stiftelsens preses Lars Ingmar Johansson enligt pressmeddelandet.

Vidare framhåller Johansson i pressmeddelandet att ”stiftelsen ur sina fonder i år kunnat stöda betydelsefulla forskningsprojekt om exempelvis järnåldersbebyggelsen och om Ålands självstyrelse och demilitarisering”, samt att stiftelsen stöder ”olika skärgårdskulturprojekt med drygt 13 000 euro via Anni Blomqvists, Henrik Nylunds och Sven Petterssons minnesfonder”.