DELA

Walk the talk, Gunell

Socialdemokraterna på Åland säger i sin oppositionsroll att de vill se mer klimatåtgärder. Dock utan att konkretisera det desto mer. Partiledaren Camilla Gunells svar i tidningen Åland (8/11) där hon försöker bortförklara sitt flygande till Nordiska rådets session i Köpenhamn säger dock en hel del: klimatet är viktigt så länge det inte blir obekvämt.

Nordiska ministerrådets senaste rapport säger: ”transporter är den största källan till konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser från hushåll i Norden… Bland transportalternativen är det flyget som har de högsta utsläppen av växthusgaser. I rapporten pekar forskarna på att den största potentialen för mer hållbara transporter ligger i att minska antalet korta flygresor, eftersom data visar att nordiska konsumenter gärna väljer alternativa lösningar för de kortare resorna om sådana finns.”

Jag menar att det är viktigt att som minister försöka resa klimatsmart. Tågresor är inte bortkastad tid! Jag deltog i möten, mailade, telefonerade, läste rapporter med mera på tågen och färjan. Jag deltog i regeringens överläggning via länk i Stockholm i ett rum som svenska utrikesdepartementet bistod med – detta tack vare mina goda kontakter med Miljöpartiet.

Det är detta som omställningen handlar om: att göra saker på nya sätt. Resan med tåg och båt gav stort mervärde. Jag hann jobba, läsa och fundera samtidigt som jag transporterades till och från FN:s klimatmöte i Glasgow.

I regeringens förslag till budget 2022 finns ett tydligt klimatinitiativ. Vi satsar strategiskt på en mängd åtgärder på både kort och längre sikt. Ett steg i rätt riktning är att vi ska utreda hur vi ska klimatkompensera för förvaltningens och ministrarnas tjänsteresor.

På ren svenska: shape up, Socialdemokraterna. Walk the talk.

ALFONS RÖBLOM

UTVECKLINGSMINISTER, HI