DELA

Visioner som påverkar vår närmiljö

Många olika sätt finns för att förbättra miljön genom lokala beslut. Det viktigaste lokalt är att vi får ner fossilberoendet. Ökat användande av eldrivna fordon bör premieras. Detta kan ske i samarbete med elbilsindustrin. Estland visar vägen men Åland kan ta över.

Åland blir en försök zon med lägre bilskatt.

Förslagsvis kan alla eldrivna fordon få fri parkering på anvisade parkeringsplatser, ingen tidsbegränsning förslagsvis i samband med laddstolpe.

I samarbete med rederierna, erbjuds lägre biljettpris för elbilar.

Erbjuda laddningsmöjligheter ombord på landskapets större färjor, cirka 1 timmes resor.

Genom ett ökande användande av cykel/elcykel minskar trycket på centrala parkeringsplatser.

Linjefärjor kan elektrificeras.

Vad gäller elproduktion kan vi öka insatserna för att få fler mikroproducenter inom sol och vind, samt batterilagringssystem.

Offentliga byggnader skall ha en viss del solpaneler före 2020 och ytterligare fler 2025. Kanske skall det ingå för att erhålla bygglov i framtiden.

Vad det gäller uppvärmning, skall vi sträva till ett nollmål. 2020 skall inga offentliga byggnader värmas med fossila bränslen.

Genom utbyggnad av kortrutten i skärgården kan vi reducera förbrukning av fossila bränslen som detta år är cirka 7 000 000 liter med 30 procent/drygt 2 000 000 liter.

Listan kan säkert utökas. Skillnaden mot nu är att det krävs Nya Tag

Mikael Staffas (Lib)