DELA
Foto: Rasmus Olin

Visa stöd för vindkraften – demonstrera

Vindkraft är en ideal lösning till framtida energiproduktion på Åland. På Åland blåser det mest av hela Finland. Investeringarna borde göras här och nu, annars kör andra förbi oss. 60 miljoner euro, delat på tolv år, är mycket att få ihop på Åland, därför är stödet via inmatningstariff avgörande. Att få den finska regeringen att ändra sitt nekande beslut är en rättvisefråga och det behövs att vi på Åland visar en enig front i frågan och ägnar oss till maximal lobbing.

Ofta erhåller livsviktiga näringar för hela samhället stöd från staten via skattepengar. Det är lätt att jämföra till exempel med jordbruket, där man har mottagit stöd flera decennier, men som ser ut att ta slut då EU kommer att ändra sitt jordbrukspolitik. Som motivering för jordbruksstödet nämns framför allt vikten av en egen livsmedelsproduktion. Beredskapsplaner för försörjningen gällande livsmedlen ska garantera mat till befolkningen under kristider, främst då när importen tvingas att upphöra.

Samma gäller helt naturligt också energiförsörjningen. Det åländska samhället är idag helt beroende av el-energi. Utan elström stannar allt, också mjölkmaskinerna tystnar. Det är hur lätt som helst att sluta skicka el hit via kablarna, om så bestäms utanför Åland. Och nyligen har det satsats miljoner euro på Finlands kabel. Vi måste bli i viss grad självförsörjande av el! Jag ser vindkraften som den smartaste lösningen.

En annan sak som ofta nämns för att stöda jordbruket är att medelst jordbruk bibehåller man det öppna landskapet. Som liknelse till vindkraft kan man lyfta fram att detta energiproduktionssättet skadar minst natur och miljö. Vindkraftsanläggningar, vindmöllor påverkar minimalt miljön under alla stadier: byggnadsskedet, drift och även nermontering, jämför till exempel med kärnkraftsanläggningar. Vindkraftsmöllorna höjer sig vackra och stolta mot skyarna och lugnt snurrande sänker de ro för själen!

Det är nu som vi måste kämpa för den åländska vindkraften! Politiker och näringslivet ska lobba mot finska regeringen och EU. Allmänheten ska visa våra politiker och näringslivet sitt stöd. Att mangrant delta i demonstrationen tisdagen den 8 mars i samband med statsminister Juha Sipiläs och Ålandsminister Anne Berners Ålandsbesök är ett ypperligt tillfälle till detta. Besökets program fastslås på slutet av denna vecka och då samlas vi vid passligt klockslag vid Lagtingshuset!

Rauli Lehtinen

arrangör av demonstrationen