DELA

Vinterväghållning ansvarslös

”Alla är nöjda med att vi inte saltar här”, säger landskapsregeringens vägunderhållschef Björn Ekblom i tisdagens Nyan. Hur många har han lyssnat med i frågan?

Utmärkande för landskapsregeringens vinterväghållning är avsaknaden av halkbekämpning och en snöröjning, som verkar att styras av fikaraster. Hur många helt onödiga allvarliga olyckor inträffar varje vinter på grund av glashala vägar? Vilken är den totala kostnaden för dessa olyckor?
Människor blir påkörda med allvarliga skador som följd. Bilar kör av vägen. Försäkringsbolagen betalar. Försäkringspremierna stiger. De ekonomiska konsekvenserna kan spåras hos försäkringsbolagen, medan det mänskliga lidandet för den drabbade lämnas utanför protokollet.

Även lite salt på glashala vägar gör att bilhjulen fäster – både med och utan dubbar. Vägsaltet är inte något större miljöproblem. Kaliumklorid!
Möjligen torkar viss vegetation vid vägkanterna, men istället minskar behovet av ogräs- och slybekämpning – mekaniskt och med giftiga ämnen. Och kom inte med någon macho-palleralla om att man får lämna bilen hemma om man inte kan köra. Även en bra förare kan bli påkörd av halkande mindre skickliga sådana. Och bilar som sedan mitten av 90-talet har sålts i Norden är byggda för att tåla salt. Betydligt bättre än den blästersand som landskapet fläckvis sprider ut när situationen blir helt ohållbar.

Åland har – vissa kommuner undantagna – troligen norra halvklotets sämsta vinterväghållning. Åtminstone i den civiliserade världen. En titt ut genom fönstret en snöig vintermorgon är tillräcklig för att man ska kunna bedöma om det är värt att ta sig till jobbet i Mariehamn innan lunch så att landskapets snöröjning hinner komma igång efter morgonfikat. Tur att vi åtminstone har fungerande bredband på landsbygden och möjlighet till distansarbete.

Med ca 40,000 årliga kilometer under flera års tid, varav hälften på Åland och hälften utanför Åland, är det inte svårt att komma fram till att den åländska vinterväghållningen inte bara är undermålig. Den är dessutom ansvarslös och orsaken till individuellt lidande samt kostnader för samhället som troligen är betydligt större än vad väghållningen i sig kostar.
Veckopendlare