DELA

Vintern börjar inte 1 september

Vilken ironi. Nya Ålands ledare 17.6 berättar om räddningen för den åländska turistsäsongen och framför en önskan om visioner. På sidan bredvid ledaren berättar trafikminister Veronica Törnroos om grundförslaget till nästa periods turlistor. Enligt förslaget skall vår vinter börja 1 september. Det är visionen för södra skärgården.

För några år sedan plöjde, harvade och sådde finska bönder sina åkrar i snön i mars, april för att åskådliggöra för EU-styret i Bryssel att vi inte har samma villkor i Norden som i det varma Europa vad gäller jordbruket.
Jag har försökt fundera ut ett sätt att åskådliggöra för våra politiker och tjänstemän i Mariehamn, som tycks tro att vintern börjar 1 september i den södra skärgården, att så inte är fallet. Emellertid har jag inte funnit något annat sätt än att vädja till förnuftet.
Kökar har ett starkt förenings- och kulturliv, ett näringsliv på frammarsch, en fantastisk kommunal service och en mycket stark vilja bland befolkningen att kämpa för sin kommun.

Bästa ansvariga politiker och tjänstemän. Ni kan inte rigga ner mer av vår trafik och övrig grundläggande samhällsservice! Ni måste söka andra lösningar annars blir efterräkningen betydligt dyrare än det Ni sparar.

Gunnar Sundström
Kökar