DELA

Vindkraftens påverkan på klimatet

Låt oss ta en titt på vindkraftens inverkan på klimatet på en mera ”lokal” nivå. Jag har länge funderat på vad som händer när vindkraften ”snor” energi från vinden, det måste ju påverka eller hur?

Jag började med att för en tid sen skriva till Finska Meteorologiska Institutet och ställ frågan. Det tog några veckor, men jag fick svar av meteorolog Anders Lindfors och här är i korthet svaret:

”Det är en intressant frågeställning. Då vindel produceras konverteras luftens (vindens) kinetiska energi till el. Samtidigt bromsas vinden upp och luftströmningen blir mera turbulent bakom vindkraftverket. Mer turbulent luftströmning föranleder i sin tur att luften blandas mer effektivt i synnerhet vertikalt.

Lokalt har vindkraft viss inverkan på väder- och klimatförhållanden. Denna inverkan kommer främst via mer effektiv blandning av luft i vertikalled och syns främst i temperaturen. Själva inverkan om det blir kallare eller varmare beror på förhållanden.”

Nu till en studie som gjorts vid Harvard University av Professor David Keith och Lee Miller.

Man skapade en modell baserad på meteorologiska data och simulerade ett senario där USA:s behov av el i nuläget skulle tillgodoses med vind eller solkraft. Resultatet ger vid handen att vindkraften har 10 gånger större negativ inverkan på klimatet än solkraft.

Man kom fram till att temperaturen på den amerikanska kontinenten skulle stiga med 0,24°C. Effekten är omedelbar medan medan effekten som minskningen av växthusgaser ger upphov till tar hundratals år. Siffran kan se liten ut, men om vi vill stoppa uppvärmningen vid 1,5° så är det fråga om 16 procent.

Orsaken är densamma, det uppstår turbulens bakom vindmöllorna som ger upphov till horisontala luftströmmar. Effekten när det gäller landbaserad vindkraft är inte så stor på dagen när solen över land också ger upphov till samma fenomen. På natten är däremot effekten större.

Man påpekar att denna undersökning gäller landbaserad vindkraft och att studier borde göras när det gäller havsbaserad vindkraft där effekten kan vara större eftersom solen inte på samma sätt kan skapa vertikala luftströmmar över hav.

Nu till en liten detalj i vår Utvecklingsminister Alfons Röbloms insändare angående att åländska skattebetalare inte skall behöva betala för hans vindkraftsprojekt, jag citerar: ”Nämnas bör att landskapsregeringen har erhållit medel från EU för en stor del av arbetet med att skapa dessa förutsättningar”.

Hur tror ministern att dessa medel har kommit till? Så vitt jag vet är det frågan om resilienspengar och det är väl skattemedel eller hur? Dessutom är Finland nettobetalare så för varje euro som Alfons Röblom spenderar på havsbaserad vindkraft får vi vanliga medborgare lägga mera än en euro av våra skattemedel.

Hade det inte varit bättre att använda dessa medel till att få ner utsläppen av växthusgaser på Åland genom att till exempel minska utsläppen från skärgårdstrafiken som ju faktiskt ingår i klimatmålen uppställda av klimatrådet?

ÅKE GUSTAFSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp