DELA

Vilket är Regnbågsfyrens syfte?

För en tid sedan kunde vi se att Regnbågsfyren hade fått 58.000e på enskild föredragning av minister Wille Valve (MSÅ). Avsikten var att Regnbågsfyren skulle besöka de åländska skolorna för dessa pengar.

Jag frågade då i en insändare om Regnbågsfyren hade för avsikt att informera, propagera eller indoktrinera i skolorna. Jag frågade även vilket syftet var med att minister Valve beviljade dessa medel till en politisk förening. Minister Valve avböjde att bemöta min insändare.

Däremot besvarade Regnbågsfyren några frågor och skrev (Sofia Enros och Martha Hannus): ”Regnbågsfyren är en partipolitiskt obunden förening som bedriver informationsverksamhet, påverkansarbete och socialt arbete med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.”

Nå riktigt så partipolitiskt obundna är de nog inte. För två år sedan fick jag en personlig inbjudan till Pride-festivalen. Då jag inte kunde delta, så frågade jag om jag kunde gå med som understödjande medlem i Regnbågsfyren. Svaret blev: ”avslås med hänvisning till att han som person och det parti han leder driver en politisk linje som står i direkt motsats till Regnbågsfyrens strävanden….”

Tydligen kan varken jag eller någon annan som tillhör Åländsk Demokrati komma med som medlem i Regnbågsfyren, som tydligen enbart är personer med vissa politiska åsikter. Vilka partier får man stöda för att få vara med? Var ska HBT-personer från ÅD vara med?

I samband med ett besök i en skola påpekade föreläsaren att de strävar efter att deras synsätt skulle anammas i hela världen. Om vi bortser ifrån att de nog får svårt i stora delar av den muslimska världen, så visar ett dylikt påstående väldigt tydligt att föreningen har politiska syften, vilket alltså förnekas officiellt.

I svaret på insändaren skrev Regnbågen även ”Skolinformationen är ett pass på 45 eller 90 minuter där en eller två informatörer informerar om vad HBTQIA är, normer kring kön och sexualitet och dess påverkan på alla.”

Detta låter rimligt och bra. Men det stämmer inte överhuvudtaget med den bild jag fått från en diskussion med en tjej och en kille, som varit med om denna ”information”.

Av deras berättelser lät det mera som om antalet toaletter (två eller tre) var den viktigaste frågan. Om de förstod saken rätt så tyckte dessutom ”informatören” att det vore bäst med endast ett omklädningsrum på Mariebad, så att inte någon skulle känna sig kränkt över att behöva välja omklädningsrum.

Då killen nyfiket ställde några frågor, så blev han beskylld för att vara homofob. Själv har jag levt i tron att elever skall få ställa frågor i en skola.

Jag förstår att det kunde vara behjälpligt med informationstillfällen för att öka kunskaperna i ämnet och minska fördomarna. På basen av de beskrivningar jag fått, så ser jag det däremot som en risk att Regnbågsfyren r.f. ökar fördomarna med sin ”information”.

Naturligtvis kan detta vara beroende av vem som informerar, men av det jag hört så verkar det som om någon eller några informatörer inte är helt mogna för sin uppgift.

I min insändare efterfrågade jag även vilka årskurser Regnbågen avsåg att besöka, men fick inget svar.

Av ovanstående orsaker, så lämnade jag in en motion till stadsfullmäktige i Mariehamn med följande förslag:

1. att elevernas deltagande bör vara frivilligt om Regnbågsfyren r.f. besöker skolorna.

2. att elevernas och föräldrarnas intresse för Regnbågsfyren r.f.:s deltagande skulle undersökas via någon form av enkät; exempelvis i samband med den regelbundna Medborgarenkäten eller i en enkät bland Hem och skola.

Och jag vill avslutningsvis även upprepa min fråga till minister Valve: Vad är syftet med att ministern beviljar dessa medel till en politisk förening, på enskild föredragning?

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Att skolorna bjuder in föreningar är som sådant en välkommen brygga till verkligheten bortom skolväggarna. Att landskapsregeringen uppmuntrar föreningar till att jobba med skolvärlden är inte heller något nytt: Föreningar som Fri från narkotika, Rädda Barnen, Ålands Fountainhouse r.f. och Regnbågsfyren är exempel på föreningar som för 2018 beviljats PAF-medel och vars verksamhet delvis riktar sig till skolvärlden.

Landskapsregeringen har utöver den sedvanliga PAF-fördelningen anslagit 375.000 euro för att under en 5-årsperiod bygga respekt och motarbeta sexuella trakasserier inom just skolvärlden. Regnbågsfyrens besök i grundskolan har varit mycket uppskattade och besöken är förstås anpassade efter ålder.

Det finns ett värde i mångfalden och i att vi människor är olika. För den relativt lilla del av befolkningen som lever med en icke-binär könsidentitet eller könsuttryck kan det dessutom upplevas som en stor befrielse (och ta bort mycket stress) att få veta att det ”finns andra som jag”. Landskapsregeringen ser besöken som ett viktigt medel för att nå regeringsprogrammets bredare mål om att motarbeta diskriminering och ökad förståelse, för andra och för sig själv.

Ifall det finns synpunkter eller kritik så går det utmärkt att kontakta undertecknad. Hittills har ingen gjort det i denna fråga, varken med eget namn eller anonymt.

WILLE VALVE (MSÅ)

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTER

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Med anledning av Stephan Toivonens insändare vill Regnbågsfyren klargöra några saker.

Vi har tidigare, tillsammans med skolledare som uppskattar vårt arbete, berättat om vad vår skolinformation går ut på. Vi kommenterar självklart inte heller frågor eller funderingar som enskilda personer som deltagit i informationen har ställt. Vår verksamhetsledare är utbildad skolinformatör, och hennes bemötande är alltid professionellt och sakligt. Självklart kan meningsskiljaktigheter uppstå i diskussionerna, men vi kallar aldrig någon för homofob.

Vi förespråkar att könsneutrala omklädningsrum ska finnas, eftersom det gör livet enklare för många, särskilt icke-binära eller transpersoner, men vi vill såklart också att det ska finnas omklädningsrum för män och kvinnor.

Regnbågsfyren är medlem i det åländska Nätverket mot rasism, som verkar för långsiktigt arbete som förebygger och motverkar rasism och diskriminering baserad på ursprung, för att stärka principen om allas lika värde och lika rättigheter, och för att stärka visionen om ett samhälle där alla människors fulla potential kan tas tillvara. Vi delar den visionen.

Inför förra årets Åland Pride gjordes ett utskick till samtliga partier i Lagtinget om lördagens parad. Efter djupare diskussion i styrelsen kom vi fram till att detta var ett misstag. Att vara invald i Lagtinget ska inte automatiskt innebära att man är välkommen att delta i Åland Pride, om man inte delar de värderingar som ligger till grund för evenemanget.

Regnbågsfyren har beslutat att i fortsättningen inte bjuda in eller välkomna organisationer som driver en agenda som bryter mot våra grundläggande värderingar till Åland Pride. Pride är en fest för allas lika rättigheter, inte en fest för dem som vill begränsa rättigheter.

Regnbågsfyren välkomnar alla som medlemmar, och vi frågar inte våra medlemmar om vilken politisk åsikt de har. Våra medlemmar får tycka vad de vill, och vårt medlemsregister är hemligt. Vi kommenterar därför inte enskilda medlemsärenden.

Däremot anser vi att den som aktivt och offentligt driver en agenda som går emot det vi arbetar för och mot våra grundläggande värderingar inte kan välkomnas som aktiv medlem i Regnbågsfyren. Att som politiskt aktiv sprida fördomar om personer baserat på ursprung är något som Regnbågsfyren inte kan acceptera.

Regnbågsfyren stadgar möjliggör för styrelsen att neka medlemskap eller utesluta en medlem om så är fallet.

MARTHA HANNUS

ORDFÖRANDE FÖR REGNBÅGSFYREN