DELA

Vildsvin på Åland?

Rykten om iakttagelser av vildsvin med ungdjur växer sig allt starkare på fasta Åland. Iakttagelserna är geografiskt så långt ifrån varandra att det måste röra sig om olika djur. En vildsvinsstam som fått fotfäste på Åland är helt förödande för det åländska jordbruket och skulle givetvis också slå hårt mot livsmedelsklustret. Även trafiksäkerhetsmässigt är en etablerad vildsvinsstam mycket negativ. Det finns enbart förlorare med en åländsk vildsvinsstam och jag kan tänka mig att många åländska jägare i år är extra vaksamma över sina hundar i samband med den stundande höstjakten på rådjur, älg och småvilt.

Säkerligen har landskapet en beredskap för att ta tag i problemet, annars måste en sådan plan sjösättas omedelbart. Nästa år är det kanske för sent, i alla fall mycket svårare.

John Holmberg

Liberal lagtingskandidat