DELA

Vilda västern med miljöpåverkan till havs

Svar till Mats Sandberg.

I din insändare om ämnet hur bör vi hantera kryssningstrafiken i Östersjön och Norden riktar du en uppmaning till bland annat Nordiska Rådet och som ordförande för den åländska delegationen i Nordiska Rådet känner jag mig manad att svara.

Före din insändare den 26 juli hade jag skickat in jag ett medlemsförslag till Mittengruppen i Nordiska Rådet, min politiska grupp i NR, avseende de frågor du berör i din insändare. Vi behöver absolut få mer fakta och kunskap för att fatta kloka beslut.

Det är märkligt och besvärande som du nämner, att haven här i Norden hanteras så illa som vi nu tillåter.

Varför beslutar regeringarna i Norden att exempelvis utedass är ett problem när lastfartyg och kryssningsfartyg med 3 000 människor får fara runt i exempelvis Östersjön och släppa ut en del av sitt avloppsvatten i havet. Vi beskattar landburna fordon för deras utsläpp men blundar för kryssningsfartygens koldioxidutsläpp.

Den lilla människan ska anpassa sig för det är lättare att kontrollera emedan de större producenterna som rör sig på internationellt vatten slipper undan kontroll och beskattning. Sen skall vi undvika att tvätta mattor vid stränderna för att kompensera för de stora utsläpp som sker ute i haven. Det är lite vilda västern när det gäller miljöpåverkan till havs.

Norden Rådet tillsammans med Ministerrådet behöver få mer fakta om kryssningstrafikens påverkan i Norden. Detta är ett problem lika mycket för Östersjön som områdena utefter den norska kusten, Svalbard, Grönland och Island. Vi behöver få fakta på det ekonomiska utfallet för de orter som får besök, något som har efterfrågats runt om i Norden vid olika möten. Finns det en total positiv ekonomisk påverkan för de landbaserade verksamheterna på de besökta orterna?

Denna fråga är också aktuell i Medelhavet. Det är hög tid att vi i Norden även kritiskt granskar kryssningstrafiken runt om i Norden.

Innan vi har fakta skall vi vänta med beslut. Vårt samhälle skall bygga på lagar och genom bra faktaunderlag.

MIKAEL STAFFAS
LAGTINGSLEDAMOT LIBERALERNA