DELA

Viktigt med tillgänglighet geografiskt och ekonomiskt

Nu har vi haft folkomröstningen i Sund om ett samgående med Finström och Geta. 47 procent av de röstberättigade röstade. Där var det en klar majoritet av de röstande som inte ville gå ihop med Finström och Geta enligt gällande avtal. Men det som jag blir att fundera på är vad de återstående röstberättigade vill?

Jag kan inte heller tolka vad de som inte kan godkänna avtalet vill, jag hoppas nu att det visar i svaren när avtalet varit ute på remiss och ger möjlighet till kommuninvånarna att ge åsikter om avtalet.

För mig är det ett tråkigt resultat. Jag hade hoppats på ett större antal som sett fördelar med ett sammangående och en större kommun. Sund som enskild kommun kommer nu fortsättningsvis att ha den återhållsamma ekonomin som gör att vissa enheter inte kan utvecklas som det borde.

Många lyfter upp närdemokratin som en bra sak i vår kommun. Kanske närdemokratin är för nära och det skulle behöva lite mer distans för att våga ta rätt beslut.

Jag har brunnit för arbetet för ungdomar under en lång tid och hoppas att vi i en större kommun skall kunna utveckla ungdomsverksamheten på norra Åland. Finström gör sitt bästa där men vi andra kommuner står och ser på. Vi pratar om samarbete. Men samarbete för mig är ett ord som låter vackert men tyvärr inte fungerar i praktiken. För kommunerna är oftast i olika faser och har olika behov.

Under de senaste åtta åren har man i Sund jobbat extra hårt för att ha balans i ekonomin och jag vill lyfta upp det tidigare arbetet som gjorts i kommunstyrelsen och all heder åt det som gjordes av kommunstyrelsen åren 2012-2015. Man har med ett hårt arbete fått ekonomin i balans.

Det har under de åren varit politiska prioriteringar som varit tuffa och jag kan erkänna att det inte varit kul att varit med i diskussionerna där man satt resurser för äldre och elever mot vara vad det får för inverkan på skatteprocenten. En närvårdare eller assistent är direkt 0,5 procent i skattehöjning. Det slår tufft mot en kommun som redan är uppe i skatt på 19,5 %

Med en större kommun och fler skattebetalare så är man fler och delar på vår välfärd. Nu vill man för att hålla ner skatten smyghöja avgifter istället, vilket jag tycker är fel väg att gå. Att höja avgifter slår fel socioekonomiskt. Det drabbar de med låga inkomster hårdare än en skattefinansierad offentlig sektor.

På sociala medier var det nu i söndags en fråga om de förtroendevalda i Sund nu kommer att ”köra över” folkomröstningen eller om man kommer att lyssna på nej rösterna. Jag lyssnar på dem och har respekt för dem.

Jag kan svara för mig. Jag kan inte ändra mig från det jag tror på. Jag tror på en större kommun där man fortsättningsvis framledes kan erbjuda en kvalitativ service.

Inte som för några år sedan där man inte gav skolan de resurser de verkligen behövde för att det inte var lagstadgad service, vilket vi måste prioritera.

Jag tror på en utökad lagstadgad rätt för våra invånare, inte som många vill att lagstiftningen skall lindras för att lätta på kommunernas kostnader.

Jag kan inte blunda för resultatet av folkomröstningen, men jag tar också med mig oron som finns att servicen skall centraliseras. För min del är det viktigaste att vi har en tillgänglig service. Dels geografiskt men också ekonomiskt. Jag vill ha en kommun med avgifter där alla har råd att nyttja kommunens service. Jag vill bo i en kommun där de förtroendevalda engagerar sig i politiken och inte i förvaltningens arbete.

Min övertygelse är att vi gemensamt måste se norra Åland som en helhet och stärka regionen. Jag tror på att de förtroendevalda i den framtida kommunen ser kommunens invånare som en helhet och ger en lika behandling.

GÖTE WINÉ (S)