DELA

Viktigt med goda relationer oavsett statsrådets sammansättning

Camilla Gunell (S) går den 16 september till hårt angrepp i Hufvudstadsbladet mot stadsrådet med allehanda synpunkter. Finska ministrar nämns vid namn och det är överlag en mycket kritisk inlaga i den offentliga debatten.

Sakinnehållet är inte denna insändares fokus utan snarare varför denna typ av inlägg gentemot det finska stadsrådet överhuvudtaget inte bör förekomma från våra folkvalda politiker. Särskilt inte från politiker som varit aktiva under lång tid, som suttit i vår åländska regering tidigare och i person har varit med och förhandlat med fastlandet. Personligen blev jag förvånad över att en så pass etablerad politiker fokuserar mer på valkampanjen i lagtingsvalet, vilket denna insändare måste ses som, än vad som är bäst för Åland. Det tyder på särdeles dåligt omdöme och måhända är det tiden av 4 år inom oppositionspolitik här på Åland som gjort att Gunell tänker att det rimligt att torgföra sina åsikter oavsett konsekvenserna. Var snäll och tänk på vad dina ord kan få för konsekvenser för ålänningarna innan du uttalar dig igen.

Åland är beroende av goda relationer med Finland oavsett vem som sitter vid makten på andra sidan skiftet och att uttrycka sig på detta vis tyder på en total oförståelse för vikten av detta för Ålands väl. Vi har exempelvis länge arbetat med att upprätta flygförbindelserna till riket och frågan är inne på slutrakan. Det är statsrådet som beslutar och angrepp av denna typ hjälper inte Ålands sak.

CHRISTIAN WIKSTRÖM (OB)

INFRASTRUKTURMINISTER