DELA

Viktigare att hjälpa än att jämföra

Ålandsprovet i matematik för åk 6 hölls i oktober 2012 och resultaten är klara.
Provet diagnostiserade elevernas kunskaper inom olika matematiska områden utifrån den åländska läroplanen i matematik och avsikten är att resultaten skall ge eleverna och lärarna kunskaper om vad eleverna kan och vilka brister de behöver ”reparera” under resten av vårterminen för att de skall ha så goda kunskaper och färdigheter som möjligt då de börjar i högstadiet i höst.

ett prov har hållits är efterbehandlingen, genomgången av provet viktig. I samband med att resultaten nu har delgetts skolorna har skolorna därför fått ett ”set” övningsuppgifter med motsvarande uppgiftsnumrering som i Ålandsprovet. Har en elev räknat fel på uppgift 4 finns några liknande uppgifter i ”setets” uppgift 4, vilka eleven kan öva på.
I samband med resultatredovisningen har distriktens resultat enligt min åsikt fått onödigt stort fokus. Avsikten är, enligt mig, inte att jämföra skolorna utan att hjälpa dem.
De verkliga vinnarna i Ålandsprovet är de elever, som under återstoden av vårterminen med lärarnas hjälp ges möjlighet att öva extra på de uppgifter, som de av olika anledningar inte har klarat.

Samtidigt blir det också en kvalitetssäkring för skolorna, men allra viktigast är att eleverna är väl förberedda inför högstadiets nya, intressanta och roliga matematiska utmaningar.
Lycka till!
Krister Norrgrann,
delaktig i Ålandsproven 2003, 2006 och 2012.