DELA

Viktig nyckel för framtidens sjukvård

En kärnfråga i den liberala politiken är att skapa en god och hållbar hälso- och sjukvård.

Med de utmaningar en liten ort, avgränsad av havet, hanterar är det inte ett alldeles enkelt arbete att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda kvalitetssäker sjukvård på rätt nivå. Vi är beroende av den personal som valt att ägna sitt liv åt att sköta vår hälsa.

En viktig kugge i hjulet är de AT-läkare som genom tiderna tjänstgjort på ÅHS. Utan AT-läkare begränsas all verksamhet, och oavsett om specialistläkare finns tillgängliga, stoppas vårdköerna upp i brist på AT-läkare.

Att vi kan erbjuda en så bred kompetens som vi gör, på ett så litet sjukhus med ett litet upptagningsområde, är nog unikt på många sätt. Det är därför med stor lättnad vi tagit emot beskedet om den lagändring som kommer att tillåta att detta system kan upprätthållas.

Arbetet med att lösa denna fråga har varit ett lagarbete, här har både kunniga och engagerade tjänstemän och regeringen haft samma mål för ögonen, och gemensamt jobbat på en lösning, som nu har nåtts.

Detta visar även hur viktigt ett nära samarbete med, och goda relationer till, både den finska och svenska regeringen är, och den är ett strålande exempel på när den åländska fixar-viljan är som bäst.

Bra jobbat!

Cita Nylund (lib)

Mikael Stjärnfelt (lib)

Qandra Henriksson (lib)

Ingrid Nygård-Sundman (lib)