DELA

Viktig färdplan fö jämställda löner

Vi i socialdemokraternas lagtingsgrupp är glada och lättade över att den utdragna konflikten mellan Tehy och landskapet nu nått en lösning och att sjukvårdsstrejken därmed är över.
Jämställdhetsfrågorna är viktiga för vårt parti. I regeringsprogrammet har det utlovats att landskapets verksamheter ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv så att man synliggör och kommer tillrätta med icke jämställda förhållanden. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste utjämnas så att lika lön ges för likvärdigt arbete.

Landskapsregeringen har påbörjat arbetet med arbetsvärdering, kartläggning och analys av löneskillnader och åtgärder. Detta inleddes i våras.
Vi stödjer den tydliga målsättning och färdplan, som regeringen nu för fram, som ska leda till jämställda löner i landskapet 2020. Det är mycket viktigt att arbetet som nu ska göras förs i mål och det finns skäl att påpeka att kartläggningen och jämställdhetsarbetet gäller samtliga yrken där kvinnors löner är lägre än mäns fast de utför likvärdigt arbete.
(S) lagtingsgrupp
Barbro Sundback
Karl-Johan Fogelström
Igge Holmberg
Göte Winé
Sara Kemetter
Christian Beijar
Anders Hallbäck (sekr.)