DELA

Viking Line och brist på ledarskap

Jag har under mitt liv varit verksam inom internationell affärsverksamhet, både som konsult och egenföretagare i över tjugo år, undervisat inom ekonomi och forskar inom international business och Viking Line är ett företag som förundrar mig. Inte på ett positivt sätt utan snarare på ett negativt sätt och Viking Line är även ett av de företag som borde lyckats men som inte kunnat tillvarata de möjligheter som givits.

Det nuvarande Viking Line (före detta SF-Line) har under en längre tid haft en företagskultur präglad av försiktighet. Under den tid då Viking Line bestod av tre delar, var detta ett mindre problem för Viking Line som helhet men de senaste tjugo åren har präglats av en påfallande handfallenhet. Om vi ser till vad som hänt de senaste tjugo åren så har man efter Slitekonkursen och förlusten av en betydande del av flottan totalt misslyckats med att läsa marknaden. Medan tillväxten funnits på Helsingfors–Tallinn linjen och gett Tallink möjlighet att genom de vinster som där skördats övertagit Silja- och samtidigt genomfört en förnyelse av flottan som saknar motstycke på Östersjön har vikingline gjort just ingenting.

Vd har tvärt om uttalat sig negativt om den linje där både Tallink och Eckerö satsat och även fått utdelning men i stället för att ha något bättre i form av planer så har man gjort just ingenting. Detta är något som enligt min mening som både konsult och prisbelönt forskare hotar rederiets fortlevnad och även är ett hot mot den åländska ekonomin. Vi ser nu att små förändringar sker men vad som behövs är en omvälvande förändring av hela företagskulturen inom Viking Line. Man behöver få in nytt blod i styrelsen och förändra den kultur av rädsla som nu råder, en rädsla för att våga satsa.

En rädsla som hela tiden offentligt bekräftas genom diverse mer eller mindre bisarra uttalanden från företagets ledning. Man har sedan början av 2000 talet köpt ett begagnat fartyg, Gabriella, två nya i form av XPRS och Grace och man har en på beställning. Detta räcker dock inte då huvuddelen av företagets flotta är byggd på 1980- och 90-talet medan konkurrenterna, både Tallink Silja och det Grimaldiägda Finnlines byggt nytt och satsat.

Vad Viking Line behöver är visioner och en förändring av den tidigare nämnda företagskulturen. Det går inte att bygga en företagskultur på rädsla och försiktighet. Man måste våga och framförallt måste man satsa där det finns möjlighet till intjäning. Just nu är denna plats linjen Helsingfors–Tallinn, även andra linjer och kompletterande verksamheter bör övervägas.

Om Viking Line fortsätter på den inslagna linjen riskerar man inte bara sitt företag, aktieägarnas kapital och de anställda utan man utsätter även det åländska samhället för fara genom sin ställning som Ålands största företag. Viking Line behöver förändras i grunden och detta måste ske nu, annars är Vikingtiden definitivt förbi!

HENRIK G.S. ARVIDSSON
Vd, affärskonsult,
forskare och föreläsare

 

Svar på insändare:

Bästa Henrik G.S. Arvidsson,

Vi tackar för ditt brev och ditt intresse för vårt bolag. Ursprungligen bestod Viking Line av tre rederier och ett marknadsföringsbolag. Med tiden decimerades rederierna till ett, det vill säga SF Line, med vilket marknadsföringsbolaget fusionerades 2005 och det fusionerade bolaget tog namnet Viking Line Abp. SF Line har följt en försiktig investeringspolitik och har överlevt. Idag består flottan av sju fartyg. Viking Grace som levererades 2013 var världens första stora passagerarfartyg att drivas med naturgas, LNG, och väckte stort intresse globalt. Viking Glory, som levereras nästa år, kommer att bli ett av världens mest klimatsmarta fartyg. Intresset för henne är redan stort. Att globalt vara på framkant gällande nya tekniska lösningar inom sjöfarten är vi stolta över.

Vi känner inte igen oss
i påståendet om att ha uttalat oss negativt om konkurrenter eller andra linjer. Den externa kommunikationen har så länge jag kan komma ihåg haft som princip att koncentrera sig på egna förehavanden och inte kommentera andras. För tillfället ligger alla våra ansträngningar i att överleva pandemin som nu råder och få återgå till normal trafik så snabbt som möjligt. Vi önskar Henrik G.S. Arvidsson en riktigt skön sommar!

JOHANNA BOIJER-SVAHNSTRÖM
Direktör, extern kommunikation, land HR, hållbarhet