DELA

Vice lantrådet skriver historia

Det finns äntligen en politisk enighet att revidera, rättssäkra och modernisera lagstiftningen beträffande näringsrätt- och jordförvärvslagstiftningen. Lagstiftningen är ett lappverk som inte håller ihop. Det blir allt svårare att upprätthålla principer och ett rättssäkert samt heltäckande system. Liberalerna har under många år varit rätt så ensamma om att inse behovet. Det har varit mycket hårda ord om Liberalerna, inte minst vid senaste val. Vice lantrådet Harry Jansson (C) använde Liberalerna som skrämsel- och buskpropaganda i sin egen valkampanj. Skulle Liberalerna sitta på makten var det fara och färde med nationalitetsskyddet, ja hela Åland.

Det aktuella jordförvärvsärendet har behandlats och diskuterats i princip samtliga politiska instanser. På vårvintern var både vice lantrådet Jansson och näringsminister Karlström till den liberala lagtingsgruppen. Beskedet var tydligt. Vi ser gärna över ändamålsenligheten kring tomtgränser men det ska göras rätt en gång för alla, lagstiftningsvägen. Vi var beredda att prioritera och skynda på lagstiftningsarbetet. Ärendet diskuterades även med den parlamentariska gruppen som nu ser över näringsrätt och jordförvärv, samt i självstyrelsepolitiska nämnden. Samtliga instanser var samstämmiga nu måste lagstiftningen revideras. Det var även lantrådets åsikt. Trots detta fattande vice lantrådet beslut på enskild föredragning med påföljden att även föredragande tjänsteman reserverade sig. Händelsen och beslutet är unikt. Vice lantrådet sitter kvar med hänvisning till djupa teoretiska kunskaper om självstyrelsen. Mot bakgrunden att kunskaper om självstyrelsen marknadsförs så hårt är det än mer anmärkningsvärt att vice lantrådet gång på gång ignorerar och nu direkt går emot lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd, den högsta instansen i landskapet när det gäller självstyrelsepolitik.

Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att under denna mandatperiod skulle spörsmål och misstroende ställas om bulvanaffärer, rättigheter kring JO/JK och nu jordförvärvslagstiftningen till en landskapsregering som leds av Centern med stöd av Obundna, Moderaterna och Ålands framtid. Ålänningarna ska inte ens behöva misstänka att det spelar roll vid politiskt beslutsfattande om man har kontakter, pengar, skog, mark, eller vatten. Ett sådant samhälle är korrupt. Lantrådets ledarskap och landskapsregeringens regeringsduglighet urholkas bit för bit. Vice lantrådet och centern skriver självstyrelsepolitisk historia. Men kanske inte på det viset man tänkt.

KATRIN SJÖGREN, ORDFÖRANDE, LIBERALERNA