DELA

Vi måste ta gemensamt ansvar för stadens skuldbörda

Anser Carlsson (M) verkligen att han tagit sitt politiska ansvar nu när DUV:s lägergård är hotad? De svaga i samhället har ofta inte styrkan att försvara sin rättigheter. Det är vår uppgift som politiker att inte köra över dessa individer när tiderna är knappa. Det handlar om social rättvisa.

Jag prioriterar service till barn, unga och äldre. Den skall inte bli sämre och dyrare. Räcker inte pengarna till så måste vi överväga en liten skattehöjning. Jag betalar gärna personligen högre skatt om jag får en bättre skola, barnomsorg och äldrevård. Jag ser det som en investering. Pengarna får jag tillbaka i god service. Det kallar jag bra placerade pengar.
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Mariehamn.