DELA

Vi måste jobba för ökat inflytande för ungdomar

Svar på Mikael Stjärnfelts insändare 12.8.2015.

Stjärnfelt (lib) gör diverse nedslag i den påstådda problematiken i ”grannlandet i väst” och ger förslag på lösningar för att vi inte ska vandra samma väg. En av lösningarna ska enligt Stjärnfelt vara att sysselsätta ungdomar, att ungdomar helt enkelt ska ges bra anläggningar och aktiviteter så kommer de inte att ägna sig åt ”dödskjutningar [och] knivdåd…”. Tyvärr tror vi inte att det är så enkelt. Naturligtvis måste det finnas bra lokaler och redskap för kultur- och idrottsutövning, men det är inte lösningen på problem med utanförskap och kanske till och med samhällsförakt.

Som Stjärnfelt själv är inne på men inte ger mer utrymme, så är en nyckel att känna sig delaktig i samhället. Det hjälper inte att aktivera ungdomar i fritidssysselsättningar och aktiviteter, det gör vi i många fall kanske tom. för mycket idag.

Till exempel vet inte lite drygt 40 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 enligt rapporten ”Hälsa i skolan 2013” hur de ska påverka i skolan, bara en sådan sak. Vi måste jobba hårdare med att öka och stärka elevdemokratin: utbilda lärarna i elevdemokrati och i hur man bygger delaktighet i skolan och samtidigt stärka elevrådens ställning i skolan och stödet till dem. Arbetet bör starta redan från 1:a klass, ja redan förskolan bör ha ett delaktighets- och demokratiperspektiv.

Vi måste jobba för ett ökat inflytande för ungdomar på fritiden: ungdomar ska sitta med i föreningarnas styrelser och bli hörda av nämnder i frågor som berör dem. Unga ska vara aktörer och inte bara målgrupp.

Vi måste anställa ungdomsarbetare i kommunerna som inte ser som sitt uppdrag att aktivera ungdomarna och ”håller lokalen öppen”. Det måste vara utbildade ungdomsarbetare och inte bara vara den som fanns till hands eller gympaläraren på skolan. Ungdomsledarna måste erbjudas fortbildning i förhållningssätt och metoder för ungdomars aktiva deltagande.

Vi menar inte att vi ska ta bort de aktiviteter som finns, alla de engagerade ledare som ihärdigt spelar innebandy på tisdagar och leder garagebandet på torsdagar behövs. Men det är otroligt vanligt idag att vuxna tror att bara genom att vi aktiverar ungdomarna så kommer de att må bättre och känna sig mer delaktiga. Men så enkelt är det inte. Att bli serverad aktiviteter skapar ingen delaktighet, det gör inte att man lär sig hur samhället fungerar, det gör inte så att man blir en aktiv medborgare som känner ansvar och samhörighet med det samhälle hen lever i. Att på riktigt delta i beslutsfattande och ta eget ansvar skapar aktiva medborgare och fungerar därmed förebyggande.

Ålands socialdemokrater

Karin Lindbom

Rebecca Mattsson

Mia Hanström

Helena Flöjt

Helena Lundberg

Nelly Lindbom