DELA

Vi måste begränsa toleransen

Efter Igge Holmbergs (S) utspel om stödjandet av den våldsbejakande vänsterorganisationen AFA riktar Unga högersinnade den 30 december ett öppet brev riktat till lantrådet Camilla Gunell (S). De skriver: ”Ni kan väl inte anse att vägen till ett tolerant samhälle består av att förtrycka och misshandla oliktänkare?”
I tider av politisk polarisering är det värt att tänka över hur vi bemöter de som inte delar våra åsikter. På den ena sidan står potentiella samhällsomstörtare på höger- och vänsterflankerna som ser våld som den sista lösningen. På den andra har vi demokratins förespråkare som påstår att lösningen på alla problem är fullständig tolerans för olikheter. Båda sidor har fel. Extremisternas våldshyllning har i historien visat sig leda till en oändlig kedja av våld som aldrig slutar. Demokratin i sin tur har tillåtit massutrotning av judar, homosexuella och andra minoriteter.

Demokratins stora problem är, förvånansvärt nog, toleransen. Motsägelsefullheten i detta lovprisade begrepp måste medvetandegöras. I ett samhälle med fullständig tolerans måste också de intoleranta tolereras. Filosofen Karl Popper skriver 1945 att ”obegränsad tolerans måste leda till försvinnandet av tolerans.” För det är när den vanliga medelsvensson tolererar extremsvensson hatet och fientligheten kan gro.
Vi måste sätta gränser för vilka åsikter vi tolererar. Vi måste säga ifrån när främlingsfientlighet och våld sprider sig på våra gator. Men vi ska inte göra det genom främlingsfientlighet och våld.
Att Igge Holmberg tolereras av Ålands socialdemokrater är uppseendeväckande.
Simon Holmström (Ob)