DELA

Vi känner alla för de svaga, Igge

Socialnämndens budgetförslag för år 2012 är taget och överlämnat för vidare genomgång i stadsstyrelse och stadsfullmäktige. Precis som fallet varit alla tidigare år. Skillnaden nu är att detta år är det val med allt vad det innebär. Trodde att det mesta i nuläget var sagt men till min förvåning läser jag ett inlägg av ledamoten Igge Holmberg (S) där han förstås framhäver sin egen insats, vilket är fullt acceptabelt, men även nedvärderar de övriga ledamöterna. Det är bara IH som har en känsla för de svaga i samhället. Det är detta som jag reagerar på.
Politik innebär att man har olika uppfattningar. Någon vill privatisera, en annan vill att verksamheten skall skötas av kommunen. Olika hjärtefrågor för olika ledamöter. Detta gäller för alla som deltar i samhällsbyggandet. Nu i rådande valfeberstider verkar en del ta till metoder där man inte bara går in för att kritisera åsikter och politiska beslut utan även klassar sina nämndkollegor utifrån känslor.

Min absoluta uppfattning är att samtliga ledamöter i Mariehamns stads socialnämnd samt förvaltningens tjänstemän har en klar och tydlig känsla för de svaga i samhället. Det har inte Igge Holmberg monopol på.
Den springande punkten vi årets behandling av den sociala sektorns budget är fortfarande att majoriteten i nämnden utgick från att lämna ifrån sig en budget som så nära som möjligt rymdes inom den av fullmäktige givna ramen. Om den var för snäv är en annan fråga. Socialdemokraterna har här en annan uppfattning, vilket de har sin fulla rätt att ha. Det hade varit fruktbart och konstruktivt om man från deras sida visat på någon form av finansiering av de förslag som ställdes. Det rörde sig om stora , men dock okända, belopp.
Sune Alén (Lib)