DELA

Vi frågar expertisen

Född 1928 utgår ifrån att sossarna är dåliga matematiker. Men jag kan upplysa dig om att vi frågar sakkunniga tjänstemän i kommuner, i landskapsförvaltningen och på folkpensionsanstalten. Jag utgår ifrån att de kan sin sak eftersom de hanterar de här frågorna dagligen år efter år. Jag håller med dig om att vi bestämmer om Ålandstilllägg på Åland.

Men, men för övrigt tillämpas i pensionsärenden, utkomststöd, vårdbidrag, bostadsbidrag rikslagar eller blankettlagar. Då det gäller frontmannatillägget har jag svårt att tänka mig att någon skulle föreslå i riksdagen att det skall slopas än mindre finna stöd hos Svenska folkpartiet eller i Svenska riksdagsgruppen.
med vänlig hälsning
Anne-Helena Sjöblom