DELA

Vi förstår att Centern inte vill kalla det allians

Centern i Mariehamn och Jörgen Pettersson försöker övertyga sig själv och alla andra om att ingen allians eller samarbete existerar med ÅD och Toivonen.

Den modell för fördelningen av platser i Mariehamns nämnder och styrelser som vi nu jobbar efter kallas för lagt-kort-ligger. Det betyder att årets fördelning är en kopia av hur fördelningen gjordes för 4 år sedan. Det Pettersson nu försöker övertyga sig själv om är att lagt-kort-ligger är så bra att en allians mellan C, ÅLD och de andra mindre partierna inte behöver nämnas.

Vi förstår att Centern inte vill kalla det en allians. Vi skulle inte heller kalla det en allians då det inte finns något samarbete om politiska frågor. Kalla det för vad det är, ett valtekniskt samarbete.

Det samarbetet gäller bara under tillsättandet av platser i nämnder och styrelser. Centerns initiativ att ta med ÅLD ger fördelar och förbättrad utdelning av platser till ÅLD, Centern och de övriga mindre partierna.

Centerns initiativ ger försämrad utdelning för oss i liberalerna, vi förlorar poster i presidier och får färre antal representanter.

Vi har accepterat förslaget om lagt-kort-ligger endast på grund av Centerns initiativ att samarbeta med ÅLD och de andra mindre partierna.

Utan detta samarbete skulle inte ÅLD få ta plats i nämnder och styrelser.

Utan detta samarbete skulle inte lagt-kort-ligger finnas.

Nu är det dock lagt-kort-ligger som gäller och det kan vi leva med. Det viktigaste nu är att vi gör det bästa av situationen och försöker få den bästa möjliga sammansättningen av nämnder och styrelser. Det räknar nog Mariehamnarna med att vi gör!

Jonny Andersen

Julia Birney

Mariehamnsliberalerna