DELA

Vi är inga fuskare!

Jack Sjölund tror inte på passagerarstatistiken på stadsbussen och frågar vem det är som räknar passagerarna. Jo, det är vi som kör bussarna som sköter om den saken. Vi har små räkneverk på vilka vi kontinuerligt knäpper in antalet påstigande över och under 18 år. Visst måste vi ibland gissa åldern – det har vi med tiden blivit ganska bra på. Men totalantalet behöver vi aldrig gissa. Jag som är både förman och chaufför kontrollerar och tar emot uppgifterna från samtliga bussar och lämnar dem vidare till vår oberoende statistiker. Han sammanställer i sin tur uppgifterna till en överskådlig statistik som han lämnar till företagsledningen och till Mariehamns stads tekniska verk samtidigt.

Det känns kränkande för oss chaufförer när vår yrkesheder blir ifrågasatt av folk som tror sig veta mer än vi och som mer eller mindre påstår att vi fuskar. Jag vet att det åker närmare 300.000 passagerare per år med stadsbussarna och jag vill gärna ha kontakt med den som ifrågasätter mina uppgifter.
Jag ber därför Jack Sjölund, Lennart Isaksson och alla andra tvivlare att ringa mej eller de andra chaufförerna om ni vill ha en ännu noggrannare beskrivning över hur passagerarräkningen går till.
Sven Larsson
tel 0457-5244551
förman för Stadsbussen i Mariehamn AB