DELA

Vi är fortfarande för allmän tandvård

Socialdemokraternas mål att införa allmän tandvård ifrågasätts i en ledare i Ålandstidningen (11.4). Det finns en utbredd tro på att en tandvårdsreform kan genomföras omgående, men det medger inte den praktiska och ekonomiska situationen. Vårt mål är dock fortfarande att munhälsovården ska vara en del av den allmänna skattefinansierade hälsovården. Det betyder inte att tandvård kommer att vara gratis, men att den likställs med övrig vård.
Som bäst ser landskapsregeringen över vilka grupper som ska prioriteras. I första hand tas medicinska och sociala hänsyn. Dessutom kommer skärgårdsbefolkningen att få tillgång till allmän tandvård när den ambulerande tandvårdsenheten har införskaffats.
Efter att sjukkostnadsavdraget slopades i riket infördes allmän tandvård successivt, men innan reformen var genomförd förbättrades sjukförsäkringen när det gällde kostnader för systematisk tandvård, laboratorie- och röntgenundersökningar, läkemedel som ordinerats av tandläkare och protetisk vård. Detta kom också ålänningar till godo.

Sjukkostnadsavdraget är betydelsefullt för många, men i och med att landskapet inte längre kommer att kompensera kommunerna och eftersom avdraget inte har något tak får det stora följder för kommunernas ekonomi.
Konsekvensen är att kommunernas skatteinkomster minskar, vilket leder till nedskärningar eller skattehöjningar. Ett slopande av avdraget kommer enligt beräkningarna ge kommunerna ett tillskott på 1,5 miljoner euro, något som är mycket betydelsefullt med tanke på de stora utmaningar som ligger framför oss, inte minst det ökade behovet av äldreomsorg. Vi accepterar inte nedskärningar som går ut över skola och omsorg.
När sjukkostnadsavdraget togs bort i riket 1992 konstaterades samtidigt att den offentliga sjukvården måste stödjas. Vi anser att principen ska vara att alla ska få sjukvård efter behov utan att pengarna lägger hinder i vägen. De som behöver mycket sjukvård ska skyddas av effektiva högkostnadsskydd och låga avgifter. Detta är landskapets ansvar och ska inte drabba kommunerna.
Christian Beijar, Igge Holmberg, Göte Winé, Barbro Sundback, Sara Kemetter, Karl-Johan Fogelström, lagtingsledamöter (S)
Anders Hallbäck, partisekreterare (S)